10 Aralık 2014

Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hakkında Genelge

ile admin

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

( Sağlık Turizmi Birimi)

 

 

Sayı : B-lO-O-TSH-0-09-00-00                                    03.03.2011/8230

Konu : Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hk.

 

 

…………….. VALİLİĞİNE

 

 

Bilindiği üzere Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Birimi kurulmuş olup sağlık turizmi ve turistin sağlığı alanında çalışmalara başlamıştır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 10.01.2011 tarihinde ve 944 sayı ile illerde 2’şer adet sağlık turizmi temsilcisi belirlenmiştir.

 

Kamu hastanelerinde yabancılara sunulan sağlık hizmetleri ücretli olup Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 07.04.2004 tarih ve 5605 sayılı genelgesi ile usulü belirtilmiştir. Yabancılara sunulan ücretli sağlık hizmetlerimizin döner sermaye gelirlerimize ciddi katkı sağlayacağı aşikârdır.

 

Bu bağlamda yapacağımız çalışmalara ışık tutması amacıyla ekte bulunan tablodaki bilgilere acilen ihtiyaç duyulmuştur. Bu tablonun 2010 verileri dikkate alınarak, doğru ve titizlikle doldurularak 01 Nisan 2011 tarihine kadar (312) 416 82 05 no’lu faksa gönderilmesi hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

 

Dr. Seraceddin ÇOM

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

EKLER

Ek-1: 2010 yılı yabancı hasta formu

Ek-2: Genelge fotokopisi

Ek-3: Form kayıt bilgisi

 

DAĞITIM

81 İl Valiliğine

 

81 İl Valiliğine yazi.jpg
genelge.doc
Form doldurulurken dikkat edilecek hususlar docx
form.xls