10 Aralık 2014

Kamu hastanelerinde çalışan hakları ve güvenliği birimleri kuruldu

ile admin

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Taş açıklamasında, “Bilindiği üzere bugüne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmış ve özellikle kalite çalışmaları kapsamında çalışan güvenliği ile ilgili kurumsal yapılanmanın genel çerçevesi ve çalışma esasları belirlenmiştir. Şiddet olaylarının sağlık sistemimiz için önemli bir sorun olarak gündeme gelmesi ile birlikte çalışanlarımızın hak ve sorumlulukları konusundaki farkındalık düzeyinin artırılması ve bu konuda bilgilendirilmesinin gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı hastanelerimizde, ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği ‘Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri’ kurulmuş olup, Genel Sekreterliğimizin doğrudan takibine bağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

BEYAZ KOD UYGULAMASI

Sağlıkta şiddet olaylarının gerekli mercilere bildirilmesi konusunda başlatılan önemli uygulamalardan birisinin de 113 numaralı Beyaz Kod Uygulaması olduğunu belirten Dr. Taş açıklamasında şunları söyledi:

“Sağlık çalışanına yönelik herhangi bir şiddet olayı gerçekleştiğinde, şiddete uğrayan sağlık çalışanı veya kurum yöneticileri tarafından derhal 113 numaralı telefonla Beyaz Kod Birimine bildirim yapılabilmektedir. Bildirim üzerine Beyaz Kod Birimi, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştırmakta ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirmektedir. Beyaz Kod Birimi, ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimlerine de olayın bildirildiğini teyit etmektedir. Bakanlığımızın bu çalışmaları sonuç vermiş olup, gerek sözel yolla gerek de fiziksel yolla sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişiler adalet karşısında gerekli cezalara çarptırılmışlardır. Bu doğrultuda görevi başındaki bir sağlık personelimizi kasten yaralama ve sağlık personelimize hakaret nedeni ile S.Y.’ye 1 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası, görevi başındaki bir kardiyoloji uzmanımıza hakaret eden A.Y’ye 10 ay hapis cezası ve yine görevi başındaki bir hemşiremizi tehdit eden T.H.S.’ye 1 ay 20 gün hapis cezası verilmiştir. Ülkemizde sağlık çalışanlarının sayıları yetersiz olmasına rağmen, milletine hizmet aşkıyla 7 gün 24 saat gece gündüz demeden, görevini ertelemeden yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak, çalışanlarımızın gerek sözel gerekse de fiziksel hiç bir şiddet olayı ile karşılaşmamaları için elimizden gelen her türlü tedbiri alacağımızı, hizmetlerin güven ortamında verilebilmesi hususundaki desteklerimiz ve azami hassasiyetlerimizin devam edeceğini belirtiriz.”