22 Ocak 2016

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-28.12.2015

ile admin

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  28.12.2015

Son Başvuru Tarihi    :  11.01.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

                                    BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                 Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR

                              Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888311

                                        Tıp Fakültesi: (232) 4888311

                                               Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Beslenme ve Diyetetik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Klinik/Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yard. Doç.

1

Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yard. Doç.

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yard. Doç.

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör Doçent

Yard. Doç.

3

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında doktora eğitimini tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Yard. Doç.

1

Dahili Hastalıklar Hemşireliği

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Anatomi

(Anatomi alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Histoloji ve Embriyoloji

(Histoloji-Embriyoloji doktorası almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyokimya

(Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Tıbbi Biyoloji

(Tıbbi Biyoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Patoloji

(Patoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Tıbbi Farmakoloji

(Tıbbi Farmakoloji alanında doktora veya uzmanlığını almış olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

İç Hastalıkları

(İç Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Yard. Doç.

1

Genel Cerrahi

(Genel Cerrahi uzmanı olmak ve Hepatobilier cerrahi konusunda çalışmaları olması)

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doçent

Yard. Doç.

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak)

11693/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png