9 Ocak 2015

İzmir’de iki hastanenin birleştirilmesine tepki

ile admin

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin aynı çatı altına alınmasına İzmir Tabip Odası, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyeleri ile bazı CHP İzmir milletvekilleri tepki gösterdi.

İzmir Tabip Odası’ndaki basın toplantısında açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, sağlık ocaklarını özelleştirme ile başlayan sürecin hastanelerin birleştirilmesiyle sürdüğünü, sağlıkta taşeron sistemine geçiş yaşandığını ileri sürdü.

Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüberküloz gibi hastalıkların tedavi edildiğini kaydeden Güven, “Hastanelerin birleştirilmesiyle var olan hastalıklar yok sayılıyor. İhtisas hastaneleri ortadan kalkıyor. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sistemini yurttaşlara yararlı hale getirmesi gerekiyor” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner ise hastanelerin kurumsal kimliğinin ve özgünlüğünün ortadan kaldırıldığını savundu.

Hastanelerin birleştirilmesi konusunda bilimsel ve mesleki görüş alınmadığını, meslek örgütlerine, uzmanlık derneklerine ve hastane yöneticilerine başvurulmadığını savunan Kaptaner, şunları söyledi:

“Sigara alışkanlığı, solunum yolları enfeksiyonları, tüberküloz, akciğer kanseri ve artan yaşlı nüfusun solunum yoğun bakım gereksinimi nedeniyle önümüzdeki yıllarda solunum hastalıklarının oluşturduğu hizmet yükü giderek artacak, uzmanlaşmış göğüs hastalıkları hastaneleri ve ayrı tüberküloz servislerine gereksinim daha önemli hale gelecektir. Bu konularda özel olarak yapılanmış hastaneler ortadan kaldırıldığında büyük sorunlar yaşanacaktır.”

İzmir Suat Seren Göğüs ve Göğüs Cerrahisi Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin alanında bölgedeki en önemli eğitim ve araştırma hastanesi olduğunu kaydeden Kaptaner, “Bu girişim gündeme getirildiğinden beri ortaya hiçbir somut gerekçe konulmamıştır. Bütün bu girişimin yeni kadro atamaları hedeflenerek yapılıyor olduğuna inanmak istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan emekle oluşturulmuş bir özel dal hastanesinin ortadan kalkmasına yol açacak bu girişimin ivedilikle durdurulmasını talep ediyoruz. “

Kaptaner, ayrıca, Suriyeli mültecilerle birlikte yurt dışından tüberküloz gibi bazı hastalıklar ithal edildiğini ifade ederek, “Etrafımızda yaşanan sorunlar nedeniyle ülkemiz mülteci geçiş noktası haline gelmiştir. Kayıtlı olmayan Suriyelilere varoşlarda aşı yapılıyor. Türkiye’deki sağlık istatistikleri güvenilir değil” diye konuştu.