10 Aralık 2014

“İstatistik Formları Revizyonu” konulu Genelge

ile admin

Sağlık Balanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “İstatistik Formları Revizyonu” konulu 2011/57 sayılı Genelge yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.78.00.01-042

Konu: İstatistik Formları Revizyonu

 

GENELGE

2011/57

 

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz istatistik verilerini sağlık kurum/kuruluşlarından çeşitli formlar aracılığı ile toplamaktadır.

 

Bu Formlar içinde, TSİM aracılığıyla üç ayda bir toplanan Hastalık İstatistik Formu (Form 53), Hasta ve Yatak İzleme formu (Form 56), Laboratuvar çalışmaları formu (Form 57), Ağız Diş Sağlığı Çalışmaları formu (Form 58) ve Kan Çalışmaları formu (Form 113-aylık); aylık olarak Bakanlığımız web uygulamaları aracılığıyla toplanan Hastane Bilgi Formu, Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formu, Özel Poliklinik Bilgi Formu, İlçe Hastaneleri Bilgi Formu ve Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formu ile Genel Müdürlüğümüz web sitesinden üç aylık toplanan Yoğun Bakım Bilgi Formu ve aylık toplanan Evde Sağlık Bilgi Formları da bulunmaktadır.

 

Bilindiği üzere Genel Müdürlüğümüz değişen istatistiki ihtiyaçlar, formlardaki mükerrerlik, toplanan form sayısındaki fazlalık ve formların içeriğinin veri ihtiyacımızı karşılamaması nedeniyle topladığı istatistik formlarında revizyona gitmiştir.

 

Bu Kapsamda Yukarıda bahsedilen 12 formun, kendi kategorileri dâhilinde içeriği birleştirilmiş ve bunların yerine Genel Müdürlüğümüz tarafından Temel Sağlık İstatistikleri Modülünde (TSİM) 4 yeni form oluşturulmuştur.

 

Yeni formlar, aylık olarak toplanan Yeni Hastane Bilgi Formu, Yeni Özel Tıp-Dal Merkezleri Bilgi Formu, Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formu ve Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formudur.

 

Yeni formlar Ağustos 2011 de, 5 İl için pilot uygulama ile test edilmiş olup; Eylül 2011 den itibaren ise Ülkemizdeki tüm sağlık kurum/kuruluşları tarafından kullanılmaktadır.

 

Bu nedenlerden dolayı;

1)       Hastalık İstatistik Formu (Form 53)

2)       Hasta ve Yatak İzleme formu (Form 56)

3)       Laboratuvar çalışmaları formu (Form 57)

4)       Ağız Diş Sağlığı Çalışmaları formu (Form 58)

5)       Kan Çalışmaları (Form 113)

 

Formları tüm sağlık kurum/kuruluşlarından, 01/11/2011 tarihinden itibaren toplanmayacak ve Sağlık Müdürlükleri de bu formları belirtilen tarihten sonraki dönemlere ait verileri TSİM modülüne girmeyeceklerdir.

 

Ancak, Form 53, 56, 57 ve 58’in 2011 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi verilerinin TSİM modülüne girilmesi gerekmektedir. Yılık icmal alınabilmesi için, 2012 yılı başında; 2011 yılı son 3 ay verileri Genel Müdürlüğümüz tarafından yeni formlardan alınıp, 2011 yılı Form 56 ve 58 verilerine eklenecektir.

 

1)       Hastane Bilgi Formu (Eski Form-web uygulamaları)

2)       Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formu (Eski Form-web uygulamaları)

3)       Özel Poliklinik Bilgi Formu (Eski Form-web uygulamaları)

4)       İlçe Hastaneleri Bilgi Formu (Eski Form-web uygulamaları)

5)       Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formu (Eski Form-web uygulamaları)

6)       Yoğun Bakım Bilgi Formu (Eski Form- THGM sitesi)

7)       Evde Sağlık (Eski Form-THGM sitesi)

 

Formlarına ise sağlık kurum/kuruluşları, 01/11/2011 tarihinden itibaren veri girmeyeceklerdir.

 

Yukarıda belirtilen toplanmayacak formlar yerine, tüm hastaneler (MSB hariç) TSIM modülündeki Yeni Hastane Bilgi Formuna; özel tıp/dal merkezleri, Yeni Özel Tıp-Dal Merkezleri Bilgi Formuna; özel poliklinikler, Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formuna; kamu ve özel ağız diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniği bulunan hastaneler ise Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formuna her ayın 1-10 ‘u arası bir önceki ayın verilerini girip, onaylayacaklardır.

 

Hastanelerin veri gireceği Yeni Hastane Bilgi Formuna, Sağlık Müdürlüklerindeki yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü; özel tıp/dal merkezlerinin veri gireceği Yeni Özel Tıp/Dal Merkezleri Bilgi Formu ile özel polikliniklerin veri gireceği Özel Poliklinik Bilgi Formuna, tıp meslekleri ve özel teşhis tedavi şube müdürü; özel ve kamu ağız diş sağlığı merkezleri ile diş polikliniği olan hastanelerin (diş hastaneleri dahil) veri gireceği Yeni Ağız Diş Sağlığı Bilgi Formuna ise ağız diş sağlığı şube müdürünün her ayın 11-15’i arası kontrol edip, il onayı vermesi gerekmektedir.

 

Sağlık Müdürlüklerindeki evde sağlık birimleri ise, dolduracağı verilere kendisi onay verecektir.

 

Yataklı tedavi hizmetlerinin kamu ve özel yataklı tedavi diye ikiye ayrıldığı illerde, Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerini kamu yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü; özel hastaneleri ise özel yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü onaylayacaktır.

 

Sağlık Müdürlüklerindeki şube müdürleri istediği takdirde, kendi şubesindeki çalışanlarına ve/veya ilgili Sağlık Müdür Yardımcısına da onay yetkisi verilebilir. Bunun için resmi yazı ile Genel Müdürlüğümüze başvurulmalıdır.

 

Yeni formlardaki tüm işlemler elektronik olarak yapılacaktır, sağlık kurum/kuruluşlarından yazılı form çıktısı istenmeyecek ve Genel Müdürlüğümüze herhangi bir yazılı form gönderilmeyecektir.

 

Yeni formların oluşturulması ve il onayı mekanizmasının uygulanması ile; her hangi bir alan için veri giren sağlık kurum/kuruluşları, İl Sağlık Müdürlükleri ve Bakanlığımız da aynı değerler olması amaçlanmaktadır.

 

Bu nedenden dolayı, veri bütünlüğünü sağlamak için yeni formlarda toplanan veriler, Sağlık Müdürlükleri tarafından ayrı bir form/sistem veya diğer farklı şekillerde sağlık kurum/kuruluşlardan toplanmayacaktır.

 

Sağlık Müdürlüklerince bu şekilde toplanan form/sistem varsa; 01/11/2011 tarihinden itibaren bu form/sistemlerden, yeni formlarda toplanan veriler çıkartılmalıdır.

 

Yeni formlarımız Sağlık-Net sistemi ile uyumludur. Yeni formlarımızdaki tüm bilgilerin Sağlık-Net sisteminden alınabilmesi için Ulusal Sağlık Veri Sözlüğüne (USVS ) formlarımızdaki tüm veriler eklenmiş olup, veri topladığımız tüm sağlık kurum/kuruluşları için formlardaki bütün bilgiler Sağlık-Net sisteminden alındığında; TSİM modülündeki yeni formlarımıza sağlık kurum/kuruluşları veri girişi yapmayacak, veriler Sağlık-Net sisteminden otomatik olarak alınarak yeni formlarımıza aktarılacak ve yeni formlarımız işleyişine bu şekilde devam edecektir.

Verilere il onayı verilmesi, başta onayı veren ilgili şube olmak üzere Sağlık Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

 

Verilerin doğruluğunun kontrolü, analizi, raporlanması, zamanında veri girişinin sağlanması ve sağlık kurum/kuruluşlarının yeni formlara nasıl veri gireceği ile ilgili bilgilendirmek/eğitmek hususlarında. Sağlık Müdürlüklerindeki bilgi işlem ve istatistik şubelerinin de aktif olarak ilgili “İl onayı” veren şubelere destek olmaları gerekmektedir. Ancak; bilgi işlem ve istatistik şubelerinin onaylama ve ek veri giriş süresi verme yetkileri bulunmamaktadır.

 

Sağlık Müdürlüklerinin, yeni formlara veri girmesi gereken tüm sağlık kurum/kuruluşlarının zamanında ve doğru veri girmelerini sağlaması gerekmektedir. Veri girişleri Genel Müdürlüğümüzce takip edilecektir.

 

Verilerin zamanında ve doğru olarak gelmesi Bakanlığımızın, Ülkemiz ve İllerimiz bazındaki çalışmaları ve planlamalarında büyük önem arz etmekte olup; Sağlık Müdürlüklerinin ve İllerimizde bulunan sağlık kurum/kuruluşlarının talepleri değerlendirilirken, yeni sisteme girilen veriler kullanılacaktır.

 

Bilgilerinizi, iş bu Genelgenin yeni formlara veri girecek İlinizdeki tüm sağlık kurum/kuruluşlarına resmi olarak tebliğini ve uygulamanın aksaksız yürütülebilmesi için titizlikle takibini önemle rica ederim.

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM

GEREĞİ:

A Planı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği