9 Ocak 2015

İlana çıkarak personel alan kamu kurum ve kuruluşların dikkatine duyuru

ile admin

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Personel Alım İlanlarının Devlet Personel Başkanlığı İnternet Sitesinde Yayımlanmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilindiği üzere, kamu hizmetine girme hakkının kullanımında etkinlik ve şeffaflığı sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım ilanlarının ulaşılabilirliğini artırmak üzere, söz konusu ilanların Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanmasını düzenleyen 2014/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, ilanların gönderilmesi ve Genelgenin uygulanması ile ilgili hususların Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulacağı belirtilmişti.

Söz konusu hüküm uyarınca Başkanlığımızca hazırlanan Tebliğ, 16/05/2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilana çıkmak suretiyle personel alan kamu kurum ve kuruluşlarının Tebliğ’de belirtilen usul ve esasları takip etmesi gerekmektedir.

İlgililere saygıyla duyurulur.