10 Aralık 2014

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü duyuruları-25.04.2011

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli duyurular yapılmıştır.

Duyuru 1:

Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Çalıştayları Sonuç Raporu

İleride yapılacak seminerler, toplantılar ve çalıştaylara örnek ve kaynak teşkil etmesini umduğumuz çalıştaylarımız ile elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacağı, sürekli artmakta olan sağlık harcamalarında kazanımlar olacağı aşikardır. Böyle bir değerlendirme sürecinin başlatılmasında gerek fiziki alt yapı gerekse eğitimli personel yetiştirilmesi elbette belirli bütçeler gerekecek ve zaman içerisinde olacaktır. Ancak sürecin başlatılması ve işlemesi sonucunda elde edilecek kazanımlar düşünüldüğünde harcanacak bütçeler ve zaman fazlası ile telafi edilebilir.

Ekteki dosya

 

Duyuru 2:

XML Üretici Program

PTS Sistemi ve elektronik ortamda veri değişimi konularında ortak xml formatında dosya oluşturmak için ekteki programı kullanabilirsiniz. Programın kullanımı ve kurulumu ile ilgili bilgiler ekte verilmiştir.

Ekteki dosya