10 Aralık 2014

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü duyuruları-18.02.2011

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli duyurular yapılmıştır.

Duyuru 1:

Neofleks Laktatlı Ringer Solüsyonu (500 ml) geri çekme işlemi

“Neofleks Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml” isimli müstahzarın, 1010026-2 (SKT:10.2013) seri numaralısında yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre, numune uygun bulunmamıştır.

Bu nedenle; “Neofleks Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml” isimli müstahzarın söz konusu serisine; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulanmış ve gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur.

 

Duyuru 2:

İlaç Güvenliği Sorumlularına Yönelik Farmakovijilans Eğitimi 17.02.2011

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce 11 Mart 2011 tarihinde ilaç güvenliliği sorumlularına yönelik olarak farmakovijilans eğitimi düzenlenecektir. Eğitim Genel Müdürlük binasında 3. kat büyük toplantı salonunda yapılacaktır. Katılım 60 kişi ile sınırlı olacaktır. Bu nedenle öncelik daha önce hiç eğitim almamış ve ürün güvenliliği sorumlusu sertifikası olmayan hekim ve eczacılara tanınacaktır. Toplantı programı daha sonra ilan edilecektir. İlgililere duyurulur.

Müracaat:
Ecz. Güzin Sağiş
[email protected]
Telefon: 0312 2183325-26

Duyuru 3:

Göz Hastalıkları Uzmanlarına Önemli Duyuru 17.02.2011

Lucentis 10mg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren Flakon isimli ürünün ambalajı içerisinde yer alan iğnelerin tıkalı olması konusunda sağlık mesleği mensuplarına yapılan bilgilendirme.

Ekteki dosya

Duyuru 4:

Fiyat farklarının telafisi hakkında duyuru

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 11.12.2010 tarihli ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” uyarınca yeni iskonto oranları belirlenmiş ve ilaç bedellerinin ödenmesinde belirlenen bu yeni oranların geçerliliği ilan edilmiştir. Bu Tebliğin ilanını takiben Genel Müdürlüğümüzce 10.12.2010 tarihinde eczacılarımıza İTS’ye mal alım ve stok bildirimlerini yapmaları duyurusu, takiben 13.12.2010 tarihinde ise bildirimler için uygulama adımları yayınlanmıştır. Ayrıca 04.01.2011 tarihli duyuru ile ilaç firmalarının eczanelerin yapmış olduğu mal alım ve stok bildirimi listelerine erişim yöntemi ilan edilmiştir. Türk Eczacıları Birliği ile yapılan görüşmelerde fiyat farkı konusunda bildirimlerin İTS üzerinden elektronik olarak gerçek ve tam stok bildirimi olduğu halde, firmalarca depolarla mutabakat sağlanacağı gerekçesiyle sürecin uzatıldığı bilgisi edinilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğine dayanak teşkil eden protokol uyarınca fiyat farklarının telafisi konusunda sorumluluklarınızın acilen yerine getirilmesi, üyelerinizce yapılan fiyat farkı ödemesinin tarihi ve detayları hakkında tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

Dağıtım:                                                   Bilgi:
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğine        Türk Eczacıları Birliğine
İlaç İşverenleri Endüstrisi Sendikasına
Türkiye İlaç Sanayi Derneğine