10 Aralık 2014

İl Özel İdarelerine aktarılan ve bekleyen ödeneklere ilişkin duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2011 yılı 3.dönem itibariyle İl Özel İdarelerine aktarılan ve bekleyen ödeneklere ilişkin duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

ACELE VE GÜNLÜDÜR

 

 

 

2011Yılı 3. Dönem İtibariyle İl Özel İdarelerine Aktarılan ve Bekleyen Ödeneklere İlişkin Duyuru

 

                     

           20.03.2008 tarih ve 2176 sayılı yazımız ile; İl Özel İdareleri bütçesine aktarılan ödenekleri içeren cetvellerin 3’er aylık dönemler halinde, her bir dönemi takip eden ayın 15’inci gününe kadar Başkanlığımıza gönderilmesi istenilmişti.

 

Ancak bazı birimlerimizin verileri zamanında göndermemesi ve gönderilen verilerin bir önceki dönemle uyumsuzluk arz etmesi çalışmaların gecikmesi ve üst yönetime süresinde raporlanamamasına sebebiyet vermektedir.

 

05.07.2011 tarih ve 7259 sayılı yazımız ile de uygulamada yaşanan bu tür aksaklıkların göz önüne alınarak İl Özel İdarelerinde Bekleyen Ödenek Durum Raporunun önceki dönemlerde illerden gelen cetveller ile KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) raporları esas alınarak Başkanlığımızca 81 il için yeniden oluşturulduğu belirtilmiştir.

 

05.07.2011 tarih ve 7259 sayılı yazımıza istinaden oluşan mutabakat çerçevesinde, ekte yer alan tablonun İl Sağlık Müdürlüğünüzce 2011 Yılı 3’üncü dönemi için doldurularak, en geç 17.10.2011 Pazartesi gününe kadar Başkanlığımıza yazılı olarak ve ayrıca [email protected] adresine de e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.   

 

İl Sağlık Müdürlüklerine önemle duyurulur.  

                                                                        

2011 Yılı 3.Dönem İtibariyle İl Özel İdarelerine AktarılanÖdenek Formu