11 Aralık 2014

İl kalite koordinatörlüklerinin dikkatine duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından İl kalite koordinatörlüklerinin dikkatine duyuru yayımlanmıştır;

“2012 1. Dönem Merkezi Değerlendirme Sürecinde, “Kurumsal Kalite Sistemi” tüm modülleri ile aktif hale getirilmiş olup değerlendiricilerin ve İl Kalite Koordinatörlerinin kullanımına sunulmuştur. Önceki Merkezi Değerlendirmelerde, tarafınıza kurum özelliğine göre gruplanmış farklı excel dosyaları e-posta yoluyla gönderilmekte idi. Bu Değerlendirme süreciyle birlikte sürece ilişkin detaylar, bilgilendirmeler ve değerlendirme sonuçları ile ilgili iş ve işlemler “Kurumsal Kalite Sistemi” üzerinden yürütülecektir. Değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirme dokümanlarına bu sistem üzerinden ulaşılabilmektedir.

Merkezi Değerlendirme kapsamında yer almayan ancak Koordinatörlükler tarafından değerlendirilecek kurumların (112 Acil Sağlık Hizmetleri Dahil) değerlendirme sonuçları, Koordinatör Modülü altında bulunan “Değerlendirme Sonuçları” menüsünden girilecektir.

Veri girişi yapılırken sırasıyla; değerlendirilen kurum ve değerlendirilen bölüm seçilmek suretiyle her bir standart ile standarda ilişkin değerlendirme ölçütünün sonucu (E,H,D) işaretlenerek kayıt edilecektir. Kayıt sonrası, “Tutanak” menüsünde değerlendirmede yer alan kişilerin isimleri yazılarak “HKS Değerlendirme Tutanağı”nın çıktısı alınmalı ve değerlendirmede yer alan ilgili kişiler tarafından imzalanmak suretiyle resmi yazıyla Başkanlığımıza gönderilmelidir.

Bu sistemin, sürecin daha verimli geçirilmesine katkı sağlamasını umut ediyor, tüm koordinatörlüklerimize başarılar diliyoruz.

Sisteme http://www.pybs.saglik.gov.tr/kybs adresinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Kalite Sistemine giriş şifresi olmayan İl Kalite Koordinatörlerinin Başkanlığımızdan şifre talep etmesi gerekmektedir.

Şifre temini ve sistemle ilgili sorunlar için iletişim adresimiz:

e- posta: [email protected]

Tel: (312) 458 50 22″