9 Ocak 2015

İki dev hastane birleşti!

ile admin

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 26 Mayıs 2014 tarihinde İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı altında birleşti. Kuzey Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Nuri Dilek, “Sağlık Bakanlığı’na iki hastanenin birleşmesinin faydaları konusunda 20 sayfalık rapor gönderdik. Bakanlık da iki hastanenin tek çatı altında birleşmesine karar verdi” dedi.

İzmir’in en büyük iki hastanesi tek çatı altında toplandı. Gaziler Caddesi’nin böldüğü iki hastane arasındaki hasta sevklerinin çok fazla olması, acil servislerinin yetersiz kalması gibi sorunların yer aldığı rapor,  hastanelerin bağlı olduğu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Hastaların da görüşlerinin yer aldığı raporu inceleyen bakanlık, iki hastanenin aynı çatı altında birleştirilmesini kararlaştırdı.

Peki şimdi ne olacak?

İki hastanenin resmen birleşmesinin ardından iki hastanenin çalışanları İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kadrosuna aktarılacak. İki hastane tek kampus haline dönüştürülecek. Hastaneler arası sevk işlemleri de artık olmayacak.

Yönetici kim olacak?

Sağlık Bakanlığı yeni hastaneye yeni yöneticiler de atayacak. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Doç.Dr. Ahmet Erbaycu, yeni hastanede görev almak istemediğini bildirdi. Bakanlığın yeni bir ismi İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönetici olarak ataması bekleniyor.