10 Aralık 2014

İEGM tarafından yapılan duyurular

ile admin

Duyuru-1

Kozmetik Şubesine Evrak Gönderen Firmalara Duyuru

Kozmetik Şubesine gönderilen evraklar için düzenlenecek olan üst yazıların standardizasyonu ve işlemlerin kalitesinin artırılması amacıyla standart dilekçe uygulaması başlatılmıştır.

Genel Müdürlüğümüze gönderilecek evrakların standart dilekçe ekinde gönderilmesi, başvurunun tipine göre standart dilekçede bulunan kutucukların işaretlenmesi ve dilekçenin kaşeli imzalı olması gerekmektedir. İsteyen firmalar standart dilekçeyi antetli kağıda çıktı alabilirler. Ancak firma anteti zorunlu değildir.

31.Ocak.2011 tarihinden sonra standart dilekçe ile gönderilmeyen evraklar düzeltilmek üzere firmasına iade edilecektir.

Ekteki dosya

 

Duyuru-2

Kozmetik Üreticilerine Önemli Duyuru

Yeni Gümrük Mevzuatı gereğince gümrüklerde belge kontrolü kaldırılmış olduğundan 29.12.2010 tarih ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “Kozmetik ürünlerinin ithalatında bildirim esaslarını düzenleyen dış ticarette standardizasyon tebliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ (2011/12)” yayımlanmıştır. Bu nedenle “Bildirim Kabul Belgesi” ve “2010/12 Tebliği Kapsam Dışı Yazısı” uygulamaları Genel Müdürlüğümüzce yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği gereğince, kozmetik ürün bildirim işlemleri zorunlu olduğundan e-bildirim işlemleri devam edecektir. Kozmetik Yönetmeliğinin Bildirim ve Yasak başlıklı 14. Maddesi halen geçerlidir. Bu nedenle e-bildirim kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak olan kozmetik ürün bildirimlerinin, bildirim sırasında otomatik olarak oluşan bildirim formları, üst yazı ekinde işlem takip numarası belirtilmek suretiyle Bakanlığımıza gönderilmeye devam edecektir. Bildirim Kabul Belgesi uygulaması kaldırıldığından harç dekontu gönderilmesi gerekmemektedir.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlığımızca bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmeyecektir. Elektronik ortamda ürün kayıt onayları yapılmayacağından bildirim yapılan ürünler “yeni” durumunda kalacaktır. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar mezkur kanunlarda tanımı yapılan üreticiye aittir.

Kozmetik Kanununun 4. Maddesinde “Üretici ve yükümlülükleri” başlığı altında yer alan “Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır.” hükmü, “herhangi bir kozmetik ürün, ürün güvenlik bilgileri Sağlık Bakanlığı Zehir Araştırma Merkezine bildirilmeden piyasaya arz edilemez.” Hükmü ve Kozmetik Kanununun 5. Maddesi gereğince, bildirim yapmadan kozmetik ürün piyasaya arz eden üreticilere 20 bin TL, Ulusal Zehir Danışma Merkezi bildirimi yapmayan üreticilere ise 10 bin TL idari para cezası uygulaması devam etmektedir.

Yeni güncellenen e-bildirim kılavuzunu indirmek için tıklayınız.

Ekteki dosya

 

Duyuru-3

İndirimli Ürünler İçin Yapılan Stok Bildirimi Hakkında

Stok zararlarının karşılanması amacıyla eczanelerin 20.12.2010 tarihine kadar yapmış oldukları mal bildirimlerini dosya halinde alabilecekleri ekran itsmc Yönetim Panelinde hazırlanmıştır.

Listeyi alabilmek için:

– Yönetim Paneline giriş yapılır.
– Menüden “İndirimli Ürünler” seçilir.
– Excel ikonuna tıklanarak yapılmış olan bildirimlerin bilgisayar kaydı sağlanır.

Söz konusu dosyada yapmış olduğunuz bildirimleri seri numarası bazında görebilirsiniz.

İTS Yönetim Paneli adresi itsmc.saglik.gov.tr

 

Duyuru-4

Elektronik Başvurular Hakkında Duyuru

03/01/2011 tarihinden itibaren Ruhsatsız Jenerik Ürünler Şube Müdürlüğü, Yeni İlaç Şube Müdürlüğü, BY/BE Şube Müdürlüğü, Biyolojik Ürünler Şube Müdürlüğü ve Ara Ürün Şube Müdürlüğü’ne yapılacak tüm başvurular elektronik ortamda kabul edilecektir.