10 Aralık 2014

HKS merkezi değerlendirmeler başlıyor!!!

ile admin

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Kamu, Özel Hastaneler (SGK ile anlaşması olan) ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerini kapsayan Merkezi Değerlendirmeler 81 ilde 24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmelerde, Kamu ve Özel Hastanelerde Hastane Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanelerinde ise ADSM Hizmet Kalite Standartları kullanılacaktır. Merkezi değerlendirmede ilgili standartların tüm bölümleri değerlendirilmeyecek olup, değerlendirmeler aşağıda belirtilen bölümlerde yapılacaktır. Ancak Bakanlığımızın bölümleri değiştirme ve sayısını artırma hakkı saklıdır. Merkezi Değerlendirme kapsamında değerlendirilecek kurumların değerlendirme süreci Daire Başkanlığı tarafından organize edilecektir. Ayrıca, Merkezi Değerlendirmede yer almayacak Bakanlığımıza ait kurumlar, İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından Bakanlığımızca belirlenen bölümler esas alınarak değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Kalite Katsayısı ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki formüller baz alınarak hesaplanacaktır.

Hizmet Kalite Katsayısı = (Belirlenen Bölümlerden Elde edilen Puan / Belirlenen Bölümlerin Toplam Puanı – Belirlenen Bölümlerin Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)

Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı= [HKS’de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı / (HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı – HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Standartlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100

Başkanlık organizasyonu ile değerlendirilecek kurumların listesi aşağıdaki ekli dosyada yer almaktadır. Kurumların değerlendirme tarihleri, değerlendirme tarihlerinden en geç 1 hafta öncesinde www.performanssaglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 

Kamu, Özel Hastaneler ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerine önemle duyurulur.

HKS Merkezi değerlendirme yapılacak kurum listesi
HKS değerlendirme yapılacak bölümler