10 Aralık 2014

HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenleme Uygulamaları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “HKS Kapsamında İstenen Yazılı Düzenleme Uygulamaları” yayınlandı.

Yazılı düzenlemeler, kurum ve kuruluşlarda HKS kapsamında uygulamaların metotları hakkında bilgi içeren belgelerdir. Yazılı düzenlemeler kurum ve kuruluş içinde bir sistem dahilinde hazırlanmalıdır. Bu amaçla kurum ve kuruluşta belirlenmiş kurallar çerçevesinde belli bir formatta hazırlanması gerekmektedir. Belirlenen formatlar, kurum ve kuruluşların yazılı düzenlemelerinin takibini yapmasında da kolaylık sağlayacaktır.

Yazılı düzenlemeler hakkında kurallar;

  1. Yazılı düzenlemeler belli bir formata sahip olmalıdır. Tüm yazılı düzenlemelerde yazılı düzenlemenin;