10 Aralık 2014

HKS Değerlendirme Süreci Hakkında Kurumlara Yönelik Bilgilendirme (24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arası yapılacak HKS değerlendirmeleri hakkında kurumlara yönelik bilgilendirme yayımlanmıştır;

Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde Kamu, Özel Hastaneler (SGK ile anlaşması olan) ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerini kapsayan Merkezi Değerlendirmeler 81 ilde 24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmelerde, Kamu ve Özel Hastanelerde Hastane Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanelerinde ise ADSM Hizmet Kalite Standartları kullanılacaktır.

• Değerlendirilecek kurumların değerlendirme haftası, değerlendirme tarihinden en geç bir hafta önce www.performans.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
• Değerlendirmenin yapılacağı hafta ilan edilecek olup hangi gün değerlendirme yapılacağı bildirilmeyecektir.
• Her kurum için değerlendirme bir gün sürecektir.
• Değerlendirme sabah saat 08:30’da başlayacaktır.
• Değerlendirme açılış toplantısı ile başlayacak kapanış toplantısı ile bitecektir.
• Açılış toplantısı için toplantı salonu hazırlanmalı ve toplantı salonunda bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmalıdır.
• Açılış toplantısında ekip sorumlusu tarafından değerlendirme sunumu yapılacaktır.
• Açılış ve kapanış toplantısına kurumun en üst yöneticisi, tıbbi hizmetler, hemşirelik hizmetleri, idari hizmet yöneticileri, kalite yönetim direktörü, komite başkanları ve değerlendirilecek bölümlerin bölüm kalite sorumluları katılmalıdır.
• Değerlendirme süresince değerlendirme ekibinin kullanacağı bir oda tahsis edilmeli, odada internet erişimi olan bir bilgisayar ve yazıcı bulunmalıdır.
• Değerlendirme sırasında değerlendirme ekibine sadece kalite yönetim direktörü, üst yönetimden bir yönetici ve değerlendirilen bölümün, bölüm kalite sorumlusu eşlik etmelidir.
• Kurum değerlendirilecek bölümlere ilişkin yazılı düzenlemeleri, değerlendirme öncesi hazırlamalıdır.
• Kurum, değerlendirme ekibinin istediği yazılı dokümanları, belgeleri, formları ve kayıtları değerlendiricilere ibraz etmelidir.
• Değerlendiricilerin değerlendirme sürecinde uygulama alanlarına girişleri sağlanmalıdır.
• Özel kıyafet giyilen, koruyucu ekipman kullanılan uygulama alanlarına girişte değerlendiriciler için özel kıyafet ve koruyucu ekipman temin edilmelidir.
• Çalışanlar, değerlendirici ekibinin standartlar ve değerlendirme süreci ile ilgili sorularına cevap vermelidir.
• Değerlendirme sırasında verilen molalara ekip sorumlusu karar vermelidir.
• Öğle yemekleri hastane yemekhanesinde yenilmelidir.
• Değerlendirme sonucu hakkında bilgilendirme ilgili kurum tarafından yapılacak olup sonuç hakkında bilgi talep edilmemelidir.
• Değerlendirici ekibine hiçbir şekilde hediye teklif edilmemelidir.
• Değerlendirme sürecinde kurumunuz hakkında elde edilen bilgi ve belgeler gizli kalacak olup üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Puanlama

• Puanlamada, standart puanlandırılır.
• Değerlendirme ölçütleri puanlandırılmaz.
• Değerlendirmede standart ve standardın değerlendirme ölçütleri Evet, Hayır ve Değerlendirme Dışı olarak tanımlanır.
Evet: Standardın tüm değerlendirme ölçütleri ile birlikte karşılanması durumunu ifade eder ve tam puan verilir.
Hayır: Standardın kendisinin veya en az bir değerlendirme ölçütünün karşılanmadığı durumu ifade eder ve 0 (sıfır) puan verilir.
Değerlendirme Dışı: Hastanede değerlendirilmeyecek standartları ifade eder ve puanlandırma yapılmaz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hizmet Kalite Katsayısı ile Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı aşağıdaki formüller baz alınarak hesaplanacaktır.

Hizmet Kalite Katsayısı= (Belirlenen Bölümlerden Elde edilen Puan / Belirlenen Bölümlerin Toplam Puanı – Belirlenen Bölümlerin Değerlendirme Dışı Toplam Puanı)
Hasta ve Çalışan Güvenliği Değerlendirme Puanı= [HKS’de Değerlendirilen Bölümlerden Elde Edilen Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı / (HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Puan Toplamı – HKS’de Değerlendirilen Bölümlerdeki Hasta ve Çalışan Güvenliği Standartlarından Değerlendirme Dışı Bırakılan Puan Toplamı)]x100 

Değerlendirilecek Bölümlere ulaşmak için tıklayınız.

26-27-28 Ekim 2011 tarihleri arasında merkezi değerlendirme yapılacak hastane listesi