10 Aralık 2014

HKS Danışma Komisyonu kuruldu

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru aşağıdadır;

“Bakanlığımıza bağlı kurumlarda sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması, verimliliğin sağlanması, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması kapsamında 2005 yılından beri düzenli olarak kurumsal performans ve kalite çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmaların ana eksenini Hizmet Kalite Standartları oluşturmaktadır. Bu standartlar ile sağlık hizmeti sunumunda kalitenin artırılması ve uygulamada standart birliği sağlanması yönünde önemli bir adım daha atılmıştır. Bu amaçla öncelikle Kamu kurumlarına yönelik Hizmet Kalite Standartları ve Örnek Uygulamalar Rehberi, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Kalite Standartları yayınlanmış akabinde Özel hastanelere yönelik Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları ve Uygulama Rehberi yayınlanmıştır.

Sürekli kalite iyileştirmeyi hedefleyen Daire Başkanlığımız 2011 yılından itibaren kamu, özel ve üniversite hastanesi ayrımı yapmadan sağlık hizmeti sunan tüm kurumlar için ortak bir Hastane Hizmet kalite standart setini yayınlayarak sektörde norm ve uygulama birliği sağlanması adına önemli bir adım daha atmış bulunmaktadır.

Daire Başkanlığımız ve uygulayıcılar arasında iletişimi güçlendirmek ve uygulayıcıların karşılaştıkları sorunlara ilk elden cevap vermek adına Daire Başkanlığımız bünyesinde HKS Danışma komisyonu kurulmuştur.

Hizmet Kalite Standartları(HKS) Danışma Komisyonu’na uygulayıcıların sorularını yöneltebilmeleri için [email protected] hattı kurulmuştur. Bu mail adresi aracılığıyla komisyona HKS uygulamasına yönelik sorularınızı iletebilirsiniz. Komisyon en geç 15 gün içinde sorularınıza cevap verecektir. Komisyonun hedefi sadece HKS uygulamalarına yönelik olduğu için HKS dışındaki sorularınız dikkate alınmayacaktır.

Komisyona kamu, özel ve üniversite hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, 112 acil sağlık hizmetleri yöneticileri, kalite yönetim direktörleri, bölüm kalite sorumluları ve tüm sağlık çalışanları soru yöneltebilir.

[email protected] mail adresine gönderilecek sorularınız ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar;

•Soru sorduğunuz standardın kendisinin ve varsa değerlendirme ölçütünün kodu,
•Standartla ilgili sorunuzu,
•Çalıştığınız kurumun adını, unvanınızı, görevinizi ve iletişim bilgilerinizi yazmalısınız.

Not: Özel Hastane HKS için kullanımda olan destek hattı artık kullanılmayacaktır.”

Hizmet Kalite Standartları Danışma Komisyonu

Dr. Hasan Güler
Dr. Abdullah Öztürk
Hukuk Müşaviri Süleyman Hafız Kapan
Uzm. Dr. Dilek Tarhan
Mik. Uzm. Serap Süzük
Demet Gökmen Kavak
Elif Kesen