10 Aralık 2014

HKS bilgilendirme toplantısı yapıldı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, Merkezi değerlendirme öncesi bilgilendirme yapmak amacıyla HKS bilgilendirme toplantısı yapılmıştır;

“Bilindiği üzere Başkanlığımızca sağlık hizmeti sunan kurumların Merkezi Değerlendirmeler kapsamında değerlendirilmesi son dönemlerde daha geniş kapsamlı ve tüm illeri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca son dönemde kamu hastanelerine ilaveten özel hastaneler ile üniversite hastanelerinin de Başkanlığımızca değerlendirilmeye başlanmasından dolayı mevcut değerlendirici kapasitesinin sayısal olarak artırılması ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede mevcut değerlendirici havuzuna yeni değerlendiriciler katmak amacıyla her ilden belli sayıda değerlendirici adayı talep edilmiştir.

24 Ekim 2011 – 14 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacak olan Merkezi Değerlendirmede, değerlendirme öncesi bilgilendirme yapmak amacıyla daha önce bilgilendirmelerimize/eğitimlerimize katılmış değerlendirici havuzundaki değerlendiricilerimizden ziyade sınırlı kontenjandan dolayı yeni değerlendirici adaylarına öncelik tanınmış, ayrıca bazı ekip sorumluları ile 81 ilin il performans ve kalite koordinatörü bu toplantıya davet edilmiştir. Ancak bu değerlendirme sürecinde değerlendirme havuzunda yer alan tüm değerlendiricilere, değerlendirmelere ilişkin bilgilendirme mailleri gönderilecek olup imkanlar ölçüsünde ve değerlendiricilerimizin uygunluk durumuna göre bu değerlendirme döneminde değerlendiricilerimize yer verilecektir.

17-18 Ekim 2011 tarihlerinde 2 grup halinde Ankara’da gerçekleştirilen Hizmet Kalite Standartları Bilgilendirme Toplantısına 180 kişi katılmış olup bu toplantıda katılımcılara HKS’ye İlişkin Mevzuat, Hastane Hizmet Kalite Standartlarının Sistematik Yapısı, Bakanlık’ın Değerlendirme Hazırlıkları, Değerlendirmede Uyulması Gereken Etik Kurallar, Açılış-Kapanış Toplantısı ve Değerlendirme Süreci konularında bilgilendirme yapılmıştır.”