10 Aralık 2014

HKS Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili kılavuz

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Hastane Hizmet Kalite Standartları Akılcı İlaç Kullanımı maddeleri ile ilgili açıklayıcı kılavuz yayımlanmıştır;

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI;

AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ KILAVUZ

06.10.2011 

29 00 Akılcı İlaç Kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. (10)

29 01 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır.

Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinden sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır.

29 02 Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır.

Akılcı ilaç kullanımı ekibi, aşağıda belirtilen kişilerden en az sekiz üye olmak koşuluyla oluşturulmalıdır.  İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir.

Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı,

En az üç farklı branştan birer hekim,  

Hastane başeczacısı,

Hastane başhemşiresi,

Hastane farmakovijilans sorumlusu,

Hastane hasta hakları birimi sorumlusu,

Varsa farmakoloji alanında uzmanlığını yapmış veya doktorasını tamamlamış hekim yoksa bu şartları sağlayan eczacı,

Varsa bir klinik eczacı.

Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenmelidir.

Akılcı ilaç kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalıdır.

Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapmalı ve salt çoğunluk ile karar almalıdır.

29 03 Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak;

– Hastane politikası belirlenmeli