10 Aralık 2014

Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi

ile admin

25/11/2008 tarih ve 4362 sayılı Makam Onaylı “Performans ve Kalite Yönetimi Kursu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmış ve yerine 01/03/2011 tarih ve 9488 sayılı Makam Onayıyla “Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi” 01/04/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Söz konusu Yönergeve Ekleri için www.performans.saglik.gov.tr tıklayınız.

İlgili Resmi Yazı


Hizmet Kalite Standartları Eğitim Yönergesi

Ek 1: Başvuru Formu


Ek 2: HKS Eğitim Karnesi


Ek 3: Değerlendirici Adayı Karnesi


Cv Formatı