22 Ocak 2016

Hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usulleri belirledi

ile admin

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar sorumlu olacak. Bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemeyecek. Ödeneği bulunmayan hizmet alımı için ihaleye çıkılmayacak, ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek, süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilecek. İhaleye çıkılmadan önce hizmet kapsamı ile niteliğini içeren Bakanlık onayı alınacak.

Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarının bedeli, maliyetinin altında kalmamak kaydıyla idareler arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Protokol bedelleri hiçbir zaman 5 milyon liranın üzerinde olmayacak. Belirlenen parasal limitin altında kalmak amacıyla hizmet alım işleri kısımlara bölünmeyecek.

Protokolle alımda kullanılan parasal limit bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Bakanlık tarafından güncellenecek ve her yıl 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere aynı tahine kadar internet sitesinde ilan edilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı tarafından yürütülecek bu esaslar, Sayıştay’ın görüşü alınarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

 

Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız