10 Aralık 2014

Hibe ilaçlar 3. sevkiyat hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Hibe ilaçlar 3. sevkiyat hakkında duyuru yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.10.00.02-010.07 /41672 11/10/2011

Konu: İlaç Dağıtımı

 

DOSYA

 

İlgi: a) 22.11.2010 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.02-010.99/45817 sayılı yazımız

b) 25.02.2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.02-251.99/8970 sayılı yazımız

c) 10/03/2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.02-251.99/10827 sayılı yazımız

d) 14/06/2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.10.00.02-010.07/26343 sayılı yazımız.

 

Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Bakanlığımıza bedelsiz olarak verilecek ilaçlardan hastanelerimize dağıtımı uygun görülen ilaç listesi ilgi (b) yazımız ile ilgili hastane Baştabipliklerine gönderilmiş ve ilgi (c) yazı ile talep fazlası olan ilaç kalemlerinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi’ne (MKYS) kaydedilerek stok fazlası gösterilmesi istenmiştir.

 

Ancak, bazı hastaneler tarafından bu ilaçların ihtiyaç fazlası olduğu gerekçe gösterilerek teslim alınmadığı ve ilaç firmasına iade edildiği tespit edildiğinden konu hakkında uygulamanın nasıl yapılması gerektiği ve herhangi bir sorun ve aksaklığa sebebiyet verilmemesi bakımından başka uyarıya mahal bırakmaksızın ilgili baştabipliklerce gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiği yönünde ilgi (d) yazımızla ilgili hastane Baştabipliklerine duyuru yapılmıştır.

 

Bakanlığımızca imzalanan protokol kapsamında ilgi yazılar ekinde belirtilen hastanelere ücretsiz olarak teslimi öngörülen ilaçların ekli listede belirtilen hastanelere 3 üncü sevkiyatı firma tarafından 26/09/2011 tarihi itibari ile dağıtılacak olup, (Daha önce 2 nci sevkiyat hibe ilaçları teslim almayan hastaneler 3 üncü sevkiyatla birlikte teslim alacaktır.) söz konusu ilaçların belirlenen hastanelerce teslim alınarak taşınır işlem fişlerinin Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir.

 

Teslim edilecek hibe ürünler içerisinde “Soğuk Zincir” ürünlerin de bulunması nedeniyle, sevk edilen ürünlerin ilgili hastaneler tarafından sorunsuz şekilde teslim alınması ve ekte gönderilen hastane bazlı ürün sevkiyat listesi doğrultusunda ürünlerin mutlak surette teslim alınarak, stok fazlası olarak kabul edilmeyen ve performans katsayısını etkilemeyen bu ilaçların MKYS’de yer alan Novartis hibe ilaç bölümüne girilmesi ve gelecek yıl ihtiyaçlarının da ihtiyaç fazlası ilaçlar dikkate alınarak planlanması önem arz etmektedir.

 

Strateji Geliştirme Başkanlığınca ihtiyaç fazlası olan ilaçlar ile ihtiyacı bulunan hastanelerin talepleri ayrıca takip edilmektedir.

 

Bütün illerimizde bulunan hastane baştabipliklerince söz konusu ilaç stoklarının MKYS’den takip edilerek ihtiyaç duydukları ilaç ihtiyaçlarını öncelikle (Ek-2) listede ili ve kurum adı belirtilen hastanelerden (ihtiyaç fazlası olması kaydıyla) talep etmek suretiyle bedelsiz olarak temin edebileceklerdir. Bu konudaki il içindeki planlamalar İl Sağlık Müdürlüğünce yapılacak, bu hastanelerden temin edilemeyen ilaçların ise Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonu ile listede yer alan diğer hastanelerden de temini yoluna gidilebilecektir. Konuya ilişkin işlemlerin yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesi, herhangi bir sorun ve aksaklığa sebebiyet verilmemesi bakımından başka uyarıya mahal bırakmaksızın İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili baştabipliklerce gerekli koordinasyonun sağlanarak gereğinin buna göre yapılmasını önemle rica ederim.

 

Doç. Dr. Turan BUZGAN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

İrtibat: Dr. Osman Erhan SAY

Tel : 0312 585 1392

 

EK:

1-Hastane Bazlı Ürün Sevkiyat Listesi (… sayfa)

2-Ürün Temin Edilecek İller ve Hastaneler Listesi (4 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                     Bilgi:

81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)    Strateji Geliştirme Başkanlığı

53 E.A.H. Baştabipliği (16 İl)          Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

ilaç listesi için tıklayınız.
Ürün Temin Edilecek İller ve Hastaneler Listesi için tıklayınız.