10 Aralık 2014

HHPO’nın % 70’i oranında ek puan verilmesi kabul edilen uzman hekimler

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Hastane Hizmet Puan Ortalamasının (HHPO) % 70’i oranında ek puan verilmesi kabul edilen uzman hekimler hakkında duyuru yayımlanmıştır;

12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5 inci maddenin birinci fıkrasının (kk) bendi uyarınca uzman tabiplere puanına ilave olarak hastane hizmet puan ortalamasının % 70 i oranında ilave puan verilmesi uygulamasına yönelik olarak uzman tabipler tarafından yapılan itiraz başvuruları Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiştir.

Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirme neticesinde itiraz başvuruları kabul edilen uzman tabiplerin isimleri görev yaptıkları kurumlara bildirilmek üzere ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine 04/10/2011 tarih ve 40575 sayılı resmi yazı ile gönderilmiştir.

Önemle duyurulur.