10 Aralık 2014

Hemodiyaliz ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hk . SGK Duyurusu

ile admin

Bilindiği üzere kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kimseler için özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmetlerinin sağlanmasının usul ve esasları ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği..

“Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumlarından /Kuruluşlarından Hizmet Satın Alma Sözleşmesi” ne istinaden özel sağlık kurumve kuruluşları ile sözleşme yapılmaktadır.

 

 

 

Devamı için tıklayınız…