8 Aralık 2014

Hematopoetik Kök Hücre Nakli Endikasyonları İle İlgili Duyuru

ile admin

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU

07/11/2014

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ ENDİKASYONLARI İLE İLGİLİ

DUYURU

Bilindiği üzere; Hematopoetik kök hücre naklinin uygulanacağı endikasyonlar 01/04/2014 tarihinde Kurumumuz web sayfasından duyurulmuş iken bu defa Sağlık Bakanlığınca söz konusu endikasyonlar yeniden güncellenerek Bakanlığın https://organ.saglik.gov.tr/ internet adresinde 24/09/2014 tarihinde yayımlanmıştır.

24/09/2014 tarihinden itibaren Hematopoetik kök hücre nakillerinde uygulamanın listelerde bildirilen tanı, ICD-10 kodu, hastalık evreleri ve açıklamalarda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılması ve Ayrıca Hematopoetik kök hücre naklinin uygulanacağı endikasyonlar ile ilgili revizyonların Sağlık Bakanlığının web sitesinden takip edilmesi hususunda,

Bilginizi rica ederim.