HBYS alımlarına genel sekreterlikler karar verecek

HBYS alımlarına genel sekreterlikler karar verecek

14 Mayıs 2016 0 Yazar: admin

 

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 36385208/949-1140  11.05.2016
Konu: HBYS Alımları

…………İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: 09/08/2012 tarihli ve B. 10.1TKHK.0.14.00.00/49-650 sayılı genel yazımız

Kurumumuz tarafından Birliklerin kurulum aşamasında hizmet alımlarının aksamaması için yayımlanan ilgi sayılı ve Satın Alma İşlemleri-2 konulu genel yazımızın, ‘A-HİZMET ALIMLARI” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde;

“Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları kapsamında il düzeyindeki tüm kurumların ihtiyaçları ve mevcut sözleşmesi bulunan HBYS’ler; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ve ildeki hastanelerin temsilcilerinden oluşacak teknik bir komisyon marifetiyle gerekli değerlendirmeler yapılarak il düzeyindeki tüm kurumların tek bir HBYS yazılımı üzerinden işletilebilmesi için öncelikle planlama yapılacak ve süreç içerisinde sözleşmesi devam eden kurumlarında tek bir yazılıma dâhil olabileceği şekilde kademeli geçişi de içerir ihale dokümanları işin bitim tarihi 31/12/2013 tarihini geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

HBYS yazılımlarının kurulumu, kullanıcı eğitimi, veri tabanı entegrasyonu vb. yeni yazılıma geçiş süreçleri ile faturalandırma uygulamaları da dikkate alınıp maliyet etkinlik çalışması yapılarak kurumların verilerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde birbiriyle uyumlu teknik şartnameler hazırlanacak, 2014 ve sonraki yıllarda tek bir yazılımda birleştirilecek şekilde ihale dokümanları hazırlanacaktır.” denilmektedir.

İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Bilişim Daire Başkanlığından alman 22.12.2015 tarihli ve 54502873/719-E.945 sayılı yazıda özetle; HBYS hizmet alımlarının Birlik düzeyinde tek yazılım üzerinden gerçekleşmesinin hizmet sunum noktasında yararlı olduğu, veri yönetimi noktasında avantajlar getirdiği görülmekle birlikte, uygulamada Birliklerimizin planlama güçlükleri çektikleri veya bazı HBYS firmalarının bu uygulamadan dolayı mağduriyet yaşadıkları belirtilmiştir.

Konu hakkında Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.05.2016 tarihli ve 67523305/702.99-E.2524 sayılı görüşte ise, “İl düzeyindeki tüm kurumların ihtiyaçlarının tek bir HBYS yazılımı üzerinden işletilmesi hususu teknik olarak mümkündür. Ancak sistemsel açıdan erişim problemleri ve son kullanıcı desteğinin karşılanması konularında sıkıntılar yaşanabilmektedir. İl veya birlik düzeyinde tek HBYS kapsamında tedarik edilen yazılımların çok sayıda hastanede kurulması, mevzuat uyarınca HBYS değişikliği gerektiren süreçleri zorlaştırabilmektedir.

Sonuç olarak sistemin il veya birlik düzeyinde tek bir HBYS ile planlanması teknik açıdan mümkün olmakla birlikte tek ya da her bir hastane için ayrı HBYS edinme konusundaki kararın Genel Sekreterliklere bırakılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Yukarıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda; ilgi sayılı yazımızın; “A-HİZMET ALIMLARI” başlıklı bölümünün 3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, tek bir HBYS ya da her bir hastane için ayrı HBYS edinme hususunda karar Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerinin takdirine bırakılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Alper Cihan
Kurum Başkanı

HBYS Alımları konulu yazının aslı için için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.