1 Temmuz 2021

Hayvanları Koruma Kanunu Nelerdir?

ile admin

Sokak hayvanları, süs hayvanları, kuşlar vb hayvanlar ile ilgili kanun kapsamında bazı yasaklar vardır. Hayvanlarla ilgili yasakların en başında hayvanla kötü davranmak, hayvanları istismar etmek yada ona uygun yaşam alanını sağlamak gibi sıralanabilir. Lakin Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayvanlar hakkında bazı yasakları kanun kapsamına almıştır. Devletimizin hayvanlar hakkında yasakladığı kanunlar aşağıda verilecektir. Hayvan koruma kanunu cezaları nelerdir?

Hayvanlarla ilgili yasaklar nedir?
Hayvanlara kasıtlı olarak kötü hareket etmek, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını dikkatsizlik etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.
Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.
Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.
Ev ve süs hayvanlarını on altı yaşından ufaklıklara satmak.
Hayvanların kati olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak. F) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip yahut öldürüp piyasaya sürmek.
Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye veya prim olarak dağıtmak.
Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına yada havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek.
Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan
koşullarda barındırmak.
Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.
Sağlık sebepleri ile lüzumlu olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap yahut zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun şeklinde bağımlılık meydana getiren yiyecek yada içecekler vermek.

Hayvanlara kötü davrananlara verilen cezalar
Kanun Numarası : 5199
Kabul tarihi : 24/6/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509
Yayımlandığı kanun : tertip : 5 Cilt : 43

4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına üçyüz Türk Lirası idarî para cezası.
5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması ihtiyaç duyulan önlemleri almayanlara hayvan başına altmış Türk Lirası; yedinci fıkrasında öngörülen mecburiyet ve yasaklara uymayanlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası idarî para cezası.
7 nci maddede yazılan cerrahi fakatçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına onbin Türk Lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına üçyüz Türk Lirası; yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına binikiyüz Türk Lirası idarî para cezası.
10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara bin Türk Lirası idarî para cezası.
11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara binbeşyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına altıyüz Türk Lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına altıyüz Türk Lirası; aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde öldürülen hayvan başına binbeşyüz Türk Lirası idarî para cezası.
14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara üçyüz Türk Lirası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kesilmiş ve canlı hayvanlara elkonulur.