10 Aralık 2014

Hastane, tıp merkezi ve poliklinik ödemeleri (2007/27 Ek-4)

ile admin

İlgi genelgemiz ile Kurumumuzla sözleşme yapan üniversite hastaneleri dahil, özel ve kamu hastaneleri ile tıp merkezlerinin ayaktan ve yatarak tedavilere ilişkin düzenledikleri ve 15/6/2007 tarihinden önce kurumumuza teslim ettikleri faturaların bedellerinin Kurumumuzdan “borcu yoktur” yazısının alınıp alınmamış olduğuna bakılmaksızın ödenmesi talimatlandırılmıştır.

Bu defa 15/6/2007 tarihinden önce tamamlanan muayene ve tedavilerin faturalarının bu tarihten sonra da Kurumumuza teslim edilebildiği göz önüne alınarak, üniversite hastaneleri dahil, özel ve kamu hastaneleri, tıp merkezleri ve poliklinikler tarafından 15/6/2007 tarihinden önceki muayene ve tedaviler karşılığında düzenlenen faturaların bedelleri de Kurumumuzdan “borcu yoktur” yazısı alınmasına bakılmaksızın ödenecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.