10 Aralık 2014

Harizmi düşme riski ölçeği (0-16 yaş)

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Harizmi düşme riski ölçeği (0-16 yaş) yayımlanmıştır;

Bilindiği gibi, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı olarak kamu, özel ve üniversite hastanelerine yönelik olarak hazırlanan Hastane Hizmet Kalite Standartları kapsamında, hasta güvenliği uygulamalarının bir parçası olan hasta düşmelerinin önlenmesi konusunda, ülkemize özgü bir ölçek geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış ve bu doğrultuda ilk olarak İtakî Düşme Riski Ölçeği çalışanların kullanımına sunulmuştur.

Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde oluşturulan komisyonca çocuk hastaların özellik arz ettiği, bu doğrultuda çocuk hastalar için kullanılabilecek ayrı bir risk değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Komisyon, bu konuda literatür araştırmasıyla birlikte farklı ölçekleri gözden geçirmiş ve elde edilen bilgiler ışığında saha çalışması da yaparak çocuk hastalarda kullanılabilecek anlaşılır ve uygulanması kolay bir düşme riski ölçeği geliştirmiştir.

Geliştirilen bu ölçeğe matematik ve astronomi alanında ünlü bir bilim adamı olan Harizmi’nin adı verilerek “Harizmi Düşme Riski Ölçeği” adı ile kullanıma sunulmuştur.  

Harizmi Düşme Riski Ölçeği için tıklayınız.

Çocuk hastalar düşme riski açısından yetişkin hastalara göre daha riskli kabul edildiğinden, hastaneler kendi uygulamalarında düşmelerin önlenmesi adına tüm çocuk hastaları riskli kabul edip gerekli her türlü önlemi almalıdırlar. Geliştirilen bu ölçek ile daha özellikli olan yüksek düşme riskine sahip grubun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Bu ölçek kapsamında 15 puan ve üstü alan hastalarda “Dört Yapraklı Yonca” sembolü kullanılacaktır.

Yoğun bakım bölümlerinde yatmakta olan tüm çocuk hastalar yüksek riskli kabul edilmeli, ancak dört yapraklı yonca sembolü kullanılmamalıdır.

 Harizmi Düşme Riski Ölçeği’nin Kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır;

 1. Aşağıda belirtilen beş durumda düşme riski değerlendirmesi yapılmalıdır;

  • Yatan hastaların bölüme ilk kabulünde (İlk Değerlendirme),
  • Post- Operatif dönemde,
  • Bölüm değişikliğinde,
  • Hasta düşmesi durumunda,
  • Risk faktörleri kapsamındaki durum değişikliklerinde,

2. Harizmi Düşme Riski Ölçeği kullanan hastaneler sağlık çalışanlarına;  

  • Ölçeğin kullanımı,
  • Risk faktörlerinin değerlendirilmesi,
  • Hasta bakım ekipmanları,
  • Riskli ilaçlar,
  • Alınması gereken önlemler hakkında eğitim vermelidir.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’nin kullanılması gönüllüdür.

Harizmi Düşme Riski Ölçeği’ne ilişkin görüş ve önerilerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.