Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-24.11.2016

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-24.11.2016

28 Kasım 2016 0 Yazar: admin

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 28 Kasım – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir. 

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir. 

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE,

 

 

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent (2)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasotik Kimya

Doçent (3)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yrd. Doçent (1) (4)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Fizik Eğitimi

Profesör (5)

1

Kimya Eğitimi

Doçent (6)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doçent (7)

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Topoloji

Profesör (8)

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent (9)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Yazılımı

Profesör (1) (10)

1

Yapı

Profesör (1) (11)

1

Katıhal Fiziği

Doçent  (1) (12)

1

Devreler ve Sistemler

Doçent (1)

1

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Yrd. Doçent (1) (13)

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Dil ve Konuşma Terapisi

Profesör (14)

1

Ergoterapi

Yrd. Doçent (15)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doçent (16)

1

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent (17)

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Adli Tıp

Profesör (Türkçe) (1) (18)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce) (1) (19)

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör (İngilizce) (1) (20)

1

Radyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (21)

1

Halk Sağlığı

Doçent (Türkçe) (1) (22)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent (İngilizce) (1) (23)

1

Anatomi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (24)

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd. Doçent(İngilizce) (1) (25)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (26)

1

Kulak Burun ve Boğaz

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (27)

1

Radyoloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (28)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (29)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (30)

1

Üroloji

Yrd. Doçent (Türkçe)(1) (31)

1

 

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAPLARI ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

 

Yrd. Doçent (32)

1

 

 

 

KANSER ENSTİTÜSÜ

 

 

Klinik Onkoloji

Yrd. Doçent (1) (33)

1

 

 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Profesör (34)

1

Keman

Profesör (35)

1

Viyola

Profesör (36)

1

Tiyatro

Doçent (37)

1

 

AÇIKLAMALAR

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak. 

3. Farmasötik Kimya alanında doktora derecesi almış olmak ve ilaç tasarımında moleküler modelleme konusunda deneyimli olmak. 

4. İngiliz Kültür araştırmaları alanında doktora derecesi almış olmak.

5. Doçentlik unvanını Atom-Molekül Fiziği alanında almış olmak ve matematiksel fizik alanında deneyimli olmak.

6. Doçentlik unvanını Kimya Eğitimi alanında almış olmak, kimya eğitiminde problem çözme ve üstbiliş konularında deneyimli olmak. 

7. Teknoloji kullanımının sürdürülebilirliği konusunda deneyimli olmak.

8. Düzgün Doku Uzayları Teorisi konusunda deneyimli olmak.

9. Sürdürülebilir tasarım konusunda deneyimli olmak.

10. Bulanık sistemler alanında deneyimli olmak.

11. Yapı malzemeleri (yüksek performanslı lif donatılı beton) alanında deneyimli olmak.

12. Amorf yarıiletken ince filmlerin üretimi, fotolüminesansı ve katıların optik özellikleri konusunda deneyimli olmak.

13. Yumuşak sensörler (soft sensors) ve yumuşak robotik sistemleri (soft robotic systems) konularında deneyimli olmak. 

14. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi doktora derecesi almış olmak, çocukluk dönemi dil ve konuşma bozuklukları alanında test ve değerlendirme yöntemleri geliştirmiş olmak. 

15. İş ve Uğraş Tedavisi (Ergoterapi) alanında doktora derecesi almış olmak.

16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programında doktora derecesi almış olmak ve erişkin nörolojik rehabilitasyonda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak. 

17. Egzersiz, spor psikolojisi, fiziksel aktivite ve fiziksel benlik algısı konularında deneyimli olmak.

18. Adli Biyoloji alanında doktora derecesi almış olmak. 

19. Jinekolojik Onkoloji ve Kolposkopi konularında deneyimli olmak. 

20. Üreme Tıbbı ve İnfertilite konularında deneyimli olmak. 

21. Çocuk radyolojisi uzmanlık belgesi sahibi olmak.

22. Halk Sağlığı Uzmanı ve Çevre Sağlığı Yandal Uzmanı olmak. 

23. Nöropsikiyatri ve ruhsal hastalıkların genetik nörobiyolojisi konularında deneyimli olmak.

24. Silikon ve polyester plastinasyon teknikleri sertifikalarına sahip olmak.

25. Zor havayolunda deneyimli olmak.

26. Çocuk Endokrinoloji Yandal Uzmanı olmak.

27. Havayolu Cerrahisi sertifikası sahibi olmak. 

28. Meme görüntüleme konusunda deneyimli olmak.

29. Alkol bağımlılığı ve genetiği konusunda deneyimli olmak, işlevsel manyetik rezonans konusunda eğitim almış olmak.

30. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora derecesi almış olmak. 

31. Androloji ve mikrocerrahi konularında deneyimli olmak.

32. Osmanlı-Rus ilişkileri konusunda deneyimli olmak.

33. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

34. Senfoni ve Opera Şefliği alanında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak, en az 10 yıl deneyim sahibi olmak.

35. Keman alanında Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi almış olmak.

36. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı mezunu olmak ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik derecesi almış olmak.

37. Lisans-Lisansüstü derecelerini Tiyatro alanından almış olmak, Doçentlik unvanını Yorum-Dramatik Yazarlık alanından almış olmak.

10414/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png