10 Aralık 2014

Göz hastanelerinde kota isyanı başladı

ile admin

Sosyal Güvenlik Kurumu ağustos ayı başında aldığı bir kararla özel göz hastanelerine hasta kotası koydu. Yeni düzenlemeye göre özel hastanede çalışan bir göz doktoru günde en fazla 40 hastaya bakabilecek. Kamu hastanelerinde ise bu sayı 120. Düzenlemeyle SGK’nın özel hastanelere hasta başına ödeyeceği ücreti azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Özel Hastaneler yeni uygulamaya tepki gösteriyor. Önceki hafta bir araya gelen özel sağlık kuruluşlarının yöneticileri Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SGK) uzlaşmak için görüşme yapmaya karar verdi. Uzlaşma görüşmelerinden sonuç alınamazsa özel göz hastaneleri, özel göz merkezleri ve branşında göz olan hastaneler ayrı ayrı SGK’ya dava açacak.

Göz muayenelerine yeni düzen getiren “Sağlık Uygulama Tebliği” 1 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin 3. maddesi, özel hastanelerde yapılacak doktor başına günlük göz muayenesi sayısını 60’tan 40’a düşürdü. Günde 40 hastadan fazlasını kabul eden hekim, kotanın üzerindeki hastalar için SGK’dan ödeme talep edemeyecek. Devlet hastanelerinde ise durum farklı. Devlette çalışan göz doktorları için günlük hasta sınırı 120. Buna göre bir doktor her hastasına yalnızca üç dakika ayırabiliyor.

DAVA AÇACAKLAR

Tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından özel sağlık sektörü temsilcileri yeni düzenlemeye karşı yol haritasını belirlemek için biraraya geldi. Önceki hafta gerçekleşen toplantıya

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), Avrupa Göz Hastaneleri, Medical Park Hastaneleri, Özel GOP Hastanesi ve Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği‘nden temsilciler katıldı. Toplantıda yeni düzenlemenin kaldırılması için SGK’yla uzlaşma görüşmeleri yapılması kararı alındı. Uzlaşma görüşmeleri sonuç vermezse özel göz hastaneleri, özel göz merkezleri ve branşında göz olan hastaneler, dernekler ayrı ayrı SGK’ya dava açacak.

DEVLET HASTANESİNDE NEDEN DÜŞÜRÜLMEDİ

Yeni düzenlemeyi Taraf’a değerlendiren özel sağlık sektörü davalarına bakan Avukat Bülent Özer ise uygulamanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Göz branşında günlük hasta sayısının 60’tan 40’a indirilmesiyle kalite hedeflenmiş olsaydı devlet hastanelerinde de aynı uygulamanın olması gerekirdi. Devlet hastanesinde bir göz doktoru günde 100’den fazla hastaya bakıyor, bu her hastaya 3 dakika ayırdığı anlamına geliyor. 3 dakikada hangi hasta sağlıklı muayene edilebilir? Bu düzenleme anayasanın eşitlik ilkesine aykırı çünkü bu düzenlemeyi yapan SGK sadece özel sağlık hizmetlerinde kotayı düşürüyor.”

Amaç SGK’nın ödeyeceği parayı azaltmak

Ümraniye Göz Merkezi kurucusu Dr. Osman Dursun yeni düzenlemenin hakkaniyetli olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bu sadece göz hekimlerine getirilen bir kısıtlama. Göz hekimleri günde yalnızca 40 hastaya bakabiliyor ancak diğer branşlardaki hekimlerde bu sayı 60. Diğer branşlar muayene süresi göz hastalarından daha az süre gerektiren branşlar değil. Eğer kalitenin yükseltilmesi için hasta sayısı düşürüldüyse devlet hastanelerinde niye böyle bir kısıtlamaya gidilmedi. Göz hekimleri o gün katarakt ameliyatı yapmışsa hasta kotası daha da düşürülüyor. Amaç katarakt ameliyatını ve bakılan hasta sayısını düşürerek SGK’nın hastanelere ödeyeceği parayı azaltmak”