9 Ocak 2015

Görevde Yükselme Yönetmeliği Danıştaylık

ile admin

12.04.2014 tarihli Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmelikte yer alan bazı düzenlemelerin iptali için Türk Sağlık-Sen tarafından dava açıldı.

Dava dilekçesinde yönetmelikte yer alan bazı hükümlerin çalışanların eşit haklarla sınava girip eşit haklarla istedikleri kadrolara atanma özgürlüklerini kısıtladığı belirtildi.

Yönetmeliğin “Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 7. maddesinin “a” bendinin 2. maddesinde, “b” bendinin 2. maddesinde, “d” bendinin 2.maddesinde ve “e” bendinin 2. maddesinde düzenlenen “En Az Lisans Düzeyinde Öğrenim Gerektiren” ibarelerinin iptali istendi.