Giresun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-06.12.2016

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-06.12.2016

8 Aralık 2016 0 Yazar: admin

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 06.12.2016

Başvuru Tarihi           : 06.12.2016

Son Başvuru Tarihi    : 20.12.2016

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Profesör

1

1

Ekoturizm ve rekreasyon kaynaklarının korunması ve planlanması konularında lisans üstü dersler vermiş, bilimsel çalışma ve yayınlar yapmış olmak

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü Endodonti ABD.

Profesör

1

1

Endodontik cerrahide mikroskop kullanımı, mikro endodontive endodontik mikrocerrahi konularında yurt dışı sertifikalı olup, alt üst molar dişler üzerine doktora çalışmaları yaptırmış olmak

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü İstatistik ABD.

Doçent

2

1

Bulanık zaman serileri ve yapay sinir ağları konularında çalışmalar yapmış olmak

4

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

İngiliz veya Amerikan şiirleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

5

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Kültürlerarası duyarlılık oluşturma ve İngiliz atasözleri üzerine çalışmaları olmak

6

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Güzel sanatlar eğitimi alanında doktora yapmış olup görsel sanatlar eğitimi üzerine çalışmaları olmak

7

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Doğal ve kültürel peyzaj kaynakları, kentsel mekanlarınkullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak 

8

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim-Baskı Sanatları Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Eleştirel pedagoji, Sanat eğitimi, estetik beğeni üzerine çalışmaları olmak

9

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Lojistik Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Kriz yönetimi, itibar ve zaman yönetimi üzerine çalışmaları olmak

10

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Bio Teknoloji alanında Doktora yapmış olup, toksinler, bitkilerde gen transformasyonu üzerine çalışmaları olmak

11

Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Türk Bankacılık sektöründe veri zarflama ve performans analizleri, runs testi etkinlik analizleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış , yara bakımı ve ağrı konularında çalışmaları olmak

13

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum hemşireliğinde Doktora yapmış olup Jinekolojik- Onkoloji Hemşireliği üzerine çalışmaları olmak

14

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji ABD.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Psikiyatri ABD.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

16

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji ABD.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD.

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları ABD.

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda uzmanlık derecesine sahip olmak

20

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Antrenman biliminde kas kuvveti üzerine doktora yapmış ve basketbol branşında E kategorisi antrenörlük belgesine sahip olmak

21

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Sağlıkla ilgili fiziksel aktivite ve teknoloji üzerine doktora yapmış ve basketbol branşında E kategorisi antrenörlük belgesine sahip olmak

22

Tirebolu Mehmet Bayrak MYO

Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Prg.

Yardımcı Doçent

3

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası dijital bölünmeyi etkileyen faktörler konusunda çalışmaları olmak

23

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Sorgulayıcı öğrenme topluluğu modeli üzerine doktora yapmış olup, eğitimde sosyal medya alanında çalışmaları olmak 

10792/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png