10 Aralık 2014

Fiyat Değerlendirme Komisyonu Kararları Hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Fiyat Değerlendirme Komisyonu Kararları Hakkında duyuru” yayımlanmıştır;

05 Ekim 2011 tarihinde toplanan Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda kombine ürünler için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Fiyatlandırma işlemlerinde kombine ürün için referans fiyat bulunamadığında;

-Kombine orijinal ürün için etken madde referans toplamlarına göre fiyat oluşturulurken kullanılan ürünlerin öncelikli olarak Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Resmi İlaç Listesinde yayımlı orijinal/orijinal 20 yıllık ürünlerden seçilmesi,

-Kombine jenerik ürün için ya da referans olarak orijinal ürün bulunamaması halinde kombine orijinal ürün için, en yüksek fiyatlı jenerik/jenerik 20 yıllık ürünlerin kullanılması ya da Komisyon toplantılarında alınan kararlara göre farklı ürünlerden fiyat farkı oluşturularak referans fiyat hesaplanması gerektiğinde birebiri bulunamayan etken madde için farklı kombine ürünlerden faydalanarak tek etken maddenin fiyatının belirlenmesi,

-Orijinal ürünler varsa çıkarma işleminde kullanılması, orijinal ürün bulunmaması halinde kombine orijinal ürün için en yüksek fiyatlı jenerik ürün kullanılarak kullanılarak (Örneğin; orijinal kombine (a+b) den orijinal tek etken madde ( b) çıkarılarak (a)’nın fiyatının elde edilmesi, orjinal kombine (a+b) den-en yüksek fiyatlı jenerik tek etken madde ( b) çıkarılarak (a)’nın fiyatının elde edilmesi, en yüksek fiyatlı kombine jenerik (a+b) den orijinal tek etken madde ( b) çıkarılarak (a)’nın fiyatının elde edilmesi, bu ihtimallerin hiçbiri oluşturulamıyorsa en yüksek fiyatlı jenerik kombineden (a+b) en yüksek fiyatlı jenerik tek etken madde ( b) çıkarılarak (a)’nın fiyatının elde edilmesi,) fiyat farkını oluşturacak ürünlerin Tebliğ’de belirtilen oranlama esaslarına göre seçilmesi

-20 yıllık olan ürünlerin referans fiyatı/KDV hariç depocuya satış fiyatının %66’sının alınmasına gerek duyulmaksızın referans fiyatı/KDV hariç depocuya satış fiyatının %100’ü üzerinden işlem yapılması

-Farklı farmasötik formlardan oranlama yapılacak ise Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Teknoloji Danışma Komisyonu”nun Kararında belirtilen sıranın kullanılması

b) 28 Mart 2011 ve 30 Mayıs 2011 tarihli Komisyon toplantılarında alınan kararlarda yer alan: “Türkiye’de yoksa sırası ile AB ülkelerinde veya diğer ülkelerden herhangi birinde mevcut olan, bu etken maddeyi içeren kombinasyonların fiyatlarından yararlanılarak tek başına fiyatı bulunamayan etken maddenin fiyatı tespit edilir’ şeklindeki ifadenin “Türkiye’de hiçbir şekilde bulunamıyorsa 5 referans ülkeden bu etken maddeyi içeren kombinasyonların fiyatlarından yararlanılarak tek başına fiyatı bulunamayan etken maddenin fiyatının bulunması ve firma beyanının esas alınarak sorumluluğun firmaya ait olması ve AB ülkeleri ve diğer ülkelerden getirilen fiyatın dikkate alınmaması” şeklinde düzeltilmesi,

-Kombine ürünün fiyatının belirlenmesindeki öncelik sırasının Teknoloji Komisyonu tarafından alınan kararda belirtilen sıraya göre;

     · a+b için a’nın bulunması ve b’nin ise b+c den Türkiye’de bulunan ürünlerden tespit edilebilmesi halinde birinci sıradaki farmasötik formdan yararlanılması,

     · a+b için b’nin Türkiye’de belirtilen koşullara göre (madde A) bulunamaması halinde ise, Teknoloji Komisyonunca alınan sıradaki ikinci farmasötik forma göre b nin bulunmaya çalışılması,

     · Türkiye’de hiçbir şekilde a+b bulunamıyorsa ve Teknoloji Komisyonu’nda belirtilen sıradaki tüm farmasötik formlar için bulunamiyorsa 28 Mart ve 30 Mayıs 2011 tarihlerinde alınan Komisyon kararlarındaki düzeltmelere göre 5 referans ülke çalışmalarından yararlanılması

-Kombineyi oluşturacak etken maddelerin farmasötik formlarının belirlenmesinde Teknoloji Komisyonu’ndaki sıranın öncelikli olması, (Örneğin; kombineyi oluşturacak etken maddeler a ve b ise b’nin b+c ve c farkından bulunabilmesi ve a dan farklı bir farmasötik formda olması durumunda dahi toplamları referans oluşturabilir.)

Önemle duyurulur.