22 Ocak 2016

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-31.12.2015

ile admin

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

DOÇENT

YRD.DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC.ADET

DRC.ADET

DRC.ADET

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

 

1-1

 

Türk Dili alanında doçent olmak.

Resim-İş Eğitimi

   

1-2

Uygulamalı sanatların herhangi birinde veya Sanat eğitiminde doktora yapmış olmak.

Fen Fakültesi

İstatistiksel Bilgi Sistemleri

   

1-1

İstatistik alanında doktora yapmış olmak. Biyoistatistik alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

 

1-1

 

Yakınçağ tarihi alanında doçent olmak.

Çalışma Ekon.ve Endüstri İlişkileri

   

4-1

Alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal Hizmetler Bölümü

   

4-1

Yoksulluk konusunda doktora yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Basın Ekonomisi ve İşletmesi

   

5-1

İletişim Fakültesi lisans mezunu olmak. Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak. Kamu diplomasisi alanında çalışma yapmış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

   

1-1

İletişim Fakültesi  radyo-televizyon-sinema bölümü lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapmış olmak. Sinema ve iletişim bilimleri alanında çalışmaları olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

   

3-1

Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Görsel iletişim tasarımı alanında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

1-1

   

Tasavvuf alanında doçent olmak.

Türk İslam Edebiyatı

   

4-1

Türk İslam edebiyatında yüksek lisans yapmış olmak. Eski Türk edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Kur’anı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

   

1-1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Kıraat konusunda çalışmış olmak.

Din Eğitimi

   

2-1

Yüksek lisans ve doktorasını Din eğitimi alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

 

1-1

 

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent olmak.

Mineraloji Petrografi

 

1-1

 

Mineraloji Petrografi alanında doçent olmak.

Termodinamik

 

1-1

 

Makine Mühendisliği bilim alanında doçent olmak. Güneş enerjili kurutma sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği Bölümü

   

1-1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Yazılım Mühendisliği Bölümü

   

1-1

Akıllı araçlar ve güvenli sürüş sistemleri yazılımları konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

 

1-1

 

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Sağlık Bilimleri (Tıp) Biyokimya alanında doçent olmak.

Hemşirelik Bölümü

   

3-1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Farmakokinetik konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon Bölümü

 

1-1

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doçent olmak.

Teknoloji Fakültesi

Üretim Metalurjisi

 

1-1

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

1-1

   

Histoloji-Embriyoloji alanında doçent olmak.

Biykimya

1-1

   

Biyokimya ve Klinik Biyokimya alanında tıpta uzmanlık yapmış olmak. Biyokimya alanında doçent olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

   

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

   

2-1

Çocuk gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak.

Su Ürünleri Fakültesi

Yetiştiricilik

 

1-1

 

Su Ürünleri (yetiştiricilik) alanında doçent olmak.

Sivil Havacılık YO

Uçak Elektrik- Elektronik Bölümü

   

1-1

Elektrik-Elektronik mühendisliği mezunu olmak. Elektrik makineleri alanında moment kontrolü konusunda doktora yapmış olmak.

Keban MYO

Su Ürünleri Programı

1-1

   

Su Ürünleri (yetiştiricilik) alanında doçent olmak.

Teknik Bilimler MYO

Makine Programı

 

1-1

 

Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında doçent olmak.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi MYO

Elektronik Teknolojisi Programı

   

1-1

Sosyal ağlar ve veri madenciliği konusunda çalışmaları olmak.

Elektronik Teknolojisi Programı

   

1-1

Elektrik makineleri ve çok modaliteli görüntülerde görüntü işleme konularında çalışmaları olmak.

TOPLAM

5

10

18

 

11801/1-1

—————

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

3 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 30 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ÜNVANI=========>>

PROFESÖR

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

1-1

 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçent olmak.

Teknoloji Fakültesi

Hidrolik

1-1

 

Yapı teknolojileri eğitimi alanında doçent olmak. Hidrolik ve su yapıları alanında çalışmaları olmak.

Yazılım Mühendisliği Bölümü

 

1-1

Bilgi güvenliği ve kriptoloji alanlarında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroşirürji

1-1

 

Nöroşirürji alanında doçent olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-1

 

Çocuk Allerji-İmmünoloji yan dal uzmanı olmak.

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

 

2-1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. Yapılarda ekoloji ve sürdürülebilirlik konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

 

1-1

Periodontolojide doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden eğitimi ve Spor Eğitimi

 

1-1

Beden eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Karma eğitim ve iletişim alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

 

3-1

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik veya Halk sağlığı alanlarında doktora yapmış olmak.

TOPLAM

4

5

 

11832/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png