22 Ocak 2016

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-28.12.2015

ile admin

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 – Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5 – Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

6 – Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

UNVANI

PROFESÖR

DOÇENT

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

DRC. ADET

DRC. ADET

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

1-1

   

Matematik mantık ilişkisi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

   

1-1

Fen öğretimi ve fizik öğretim programları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

1-1

 

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikası sahibi olmak. Overrezervleri konusunda çalışmaları olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1-1

 

Çocuk endokrinolojisi yan dal uzmanı olup aynı alanda doçent olmak.

Psikiyatri

   

1-1

Alkol-Madde bağımlılığı merkezlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

   

1-1

Travma cerrahisi ve trakea onarımı alternatifleri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

   

3-1

Çocuk Diş Hekimliği alanında doktora yapmış olmak.

Endodonti

   

1-1

Endodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.

   

3-1

Endodonti alanında uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

   

4-1

Restoratif diş tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Protetik Diş Tedavisi

   

4-1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

Sivrice MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

1-1

   

Hayvan besleme ve beslenme hastalıkları alanında doçent olmak.

TOPLAM

2

2

8

 

11700/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png