10 Aralık 2014

Farmakovijilans Eğitimi

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce 28 Kasım 2011 tarihinde ürün güvenliliği sorumlularına yönelik olarak farmakovijilans eğitimi düzenlenecektir.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce 28 Kasım 2011 tarihinde ürün güvenliliği sorumlularına yönelik olarak farmakovijilans eğitimi düzenlenecektir. Eğitim Genel Müdürlük binasında 3. kat büyük toplantı salonunda yapılacaktır. Katılım 60 kişi ile sınırlı olacaktır. Bu nedenle öncelik daha önce hiç eğitim almamış ürün güvenliliği sorumlusu listesinde kayıtlı olan sertifikası olmayan hekim ve eczacılara tanınacaktır. Toplantı programı daha sonra ilan edilecektir. Eğitim ücretsizdir. İlgililere duyurulur.

Müracaat:

Ecz. Güzin Sağiş
[email protected]
tel:312 218 33 24