10 Aralık 2014

Evde Sağlık Hizmetlerinde 444 3 833 hatla ilgili Duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Evde Sağlık Hizmetlerinde 444 3 833 hatla ilgili Duyuru” yayınlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B10.0.THG.0.10.00.01-010.99-46565 22.11.2011
Konu: Navigasyon Cihazları ve Data
Aktarımında Kullanılan Hatlar

…………………VALİLİĠİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: a) 01.10.2010 tarih ve 39178 sayılı Makam Onayı
       b) 09.12.2010 tarih ve 22330 Türk Telekom A.Ş nin sayılı yazısı

       Bakanlığımız Evde Sağlık Hizmetleri 01.02.2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olup ihtiyaç sahiplerinin hizmete ulaşabilirliğinin ve iletişiminin kolaylaştırılmasını için tek telefon numarası belirlenerek bu amaçla kullanılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

      Evde Sağlık Hizmetleri Uygulamasında 81 il sağlık müdürlüğü nezdinde kullanılmak üzere ilgi (a) sayılı Makam Onayına istinaden Bakanlığımızın başvurusu ve Türk Telekom A.Ş nin ilgi (b) sayılı yazısı ile 444 3 833 özel servis numarası Evde Sağlık Hizmetlerine tahsis edilmiştir.

      Özel servis numaraları tek bir müşteriye sağlanabilen ve alt numaraları için de tek bir müşteri ünvanı tanımlanabilen bir hizmet olup 81 il müdürlüğü tarafından imzalanan ve alt numaraları tespit edilen sözleşmeler neticesinde 444 3 833 nolu telefon hattı için müşteri ünvanı olarak Bakanlığımız “İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri” belirlenmiştir.

      Ancak il sağlık müdürlükleri tarafından kendi illerindeki telekom müdürlükleri müşteri ilişkileri ofislerine başvurarak fatura üzerinde yer alan “il sağlık müdürlüğü evde sağlık hizmetleri” müĢteri unvanını kendi ili il sağlık müdürlüğü olacak şekilde değiştirilmesini talep ettikleri ve bu taleplerin işleme alınması neticesinde tüm ülke genelinde uygulanan bu hizmette diğer illerin fatura isimlerinin değişmesine yol açan sıkıntıların yaşandığı tespit edilmiştir.

       Ülke genelinde yeni sorunların yaşanmaması ve mevcut sorunların giderilmesi maksadıyla 444 3 833 hatla ilgili olarak il sağlık müdürlükleri tarafından Bakanlığımızın bilgisi ve onayı dışında herhangi bir değişiklik talebinde bulunulmaması hususunda;

       Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Genel Müdür V.
Dağıtım:
81 İl Valiliğine

 

Duyurunun aslı için tıklayınız.