10 Aralık 2014

Evde Sağlık Hizmetleri tanıtım videoları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Evde Sağlık Hizmetleri tanıtım videoları” yazı ekinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir;

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B10.0.THG.0.10.00.01-251.99-21860                                            16.05.2011
Konu :
Evde Sağlık Hizmetleri Tanıtım Filmi
 


…………………… VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından evde sağlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” 01.02.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda ihtiyacı olan bireylere evlerinde ve aile ortamında sağlık hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Sunulan evde sağlık hizmetlerinin tanıtımıyla ilgili Bakanlığımız tarafından tanıtım filmi hazırlanmış olup; yazımız ekinde DVD ortamında gönderilmiştir.

İlgili dökümanın müdürlüğünüze bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliklerinin bekleme salonları vb ortamlarda bulunan tv ekranlarından yayınlanmak üzere yeteri kadar çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

EKLER:
Ek-1:DVD (1 adet)

DAĞITIM:
81 İl Valiliği


Video-1

Video-2