10 Aralık 2014

Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formu hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formu hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.01-251.99/24317 01.06.2011

Konu : Evde Sağlık Hizmetleri

 

DOSYA

 

Bakanlığımızca uygulanan Evde Sağlık Hizmetlerine ait Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formu 01.09.2010 tarihinden itibaren elektronik ortamda veri girişlerine açılmıştır.

 

İlgili veri formundan toplanan veriler elektronik ortamda rapor edilmekte olup düzenli olarak takibi yapılarak makama rapor edilmektedir.

 

İllerin hedef nüfusa ulaşıp ulaşmadığının tespiti amacıyla yapılacak çalışma için; hizmetin ilde uygulanmaya başladığı tarih esas alınarak 31.05.2011 tarihine kadar evde sağlık hizmetlerinde il toplamında hizmet verilen hastalara ait verilerin yazımız ekindeki form üzerine “her il için ayrılmış olan satıra Ġl Sağlık Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi tarafından” bir defaya mahsus olmak üzere girilerek 06.06.2011 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yolu ile gönderilmesi ayrıca Bakanlığımıza faks ve yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. Sağlık Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Uzm.Dr. Orhan KOÇ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

EKLER:

Ek-1: Form (2 sayfa)

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği