10 Aralık 2014

Evde Sağlık Hizmeti Aile Hekimleri Bilgi Girişi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, Evde Sağlık Hizmetleri Bilgi Toplama Formunda Aile Hekimleri ile ilgili alanda değişiklik yapıldığı belirtilmiştir.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı    : B.10.0.THG.0.10.00.01-251.09/30308              12.07.2011

Konu   : Evde Sağlık Hizmeti Aile Hekimleri Bilgi Girişi 

 

 

……………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından elektronik ortamda toplanarak izlenen Evde Sağlık Hizmetleri Veri Formundan elde edilen bilgilerden il müdürlüklerimizin aile hekimlerini evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilen “hekim” sayısına dahil ettikleri anlaşılmıştır.

 

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları “Aile Hekimleri Uygulama Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge doğrultusunda birinci basamak evde sağlık ve bakım hizmetleri vermektedirler. Bu kapsamda iliniz bünyesinde sunulan evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilen (hizmet veren) personel sayısına evde sağlık birimi ve mobil ekipte yer alan personellerin sayı bilgisinin verilmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının evde sağlık birimi personeli kapsamında değerlendirilmemesi,  veri giriş formunda aile hekimleri ile ilgili birinci sayfada yer alan bilgilerden yalnızca hizmet verilen hasta bilgilerinin girilmesi ve mükerrer veri girişlerinin önlenmesi gerekmektedir.

 

İl müdürlüğünüzce veri girişlerinin yukarıda belirtilen doğrultuda yürütülmesi için ilgililere emirlerinizi  rica ederim.        

 

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

81 İl  Valiliği