Etiket: Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı koordinasyonunda 18-23 Ekim 2015 tarihlerinde Antalya İlinde”Eczacılık Hizmetleri, Klinik Mühendislik Hizmetleri, Stok Yönetimi ve Taşınır İşlemleri Mevzuatı” konulu oryantasyon eğitimi […]

22 Ocak 2016