10 Aralık 2014

Etik kurul oluşturmak için yapılacak başvuru şekline ilişkin duyuru (İEGM)

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Etik kurul oluşturmak için yapılacak başvuru şekline ilişkin duyuru” yayımlanmıştır;

Klinik Araştırma Etik Kurullarının, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulması gerekmektedir.

Etik Kurullar Üniversitelerde Rektörün, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nde Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanının ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde Başhekimin teklifi ve Bakanlığın onayıyla kurulur. Bu amaçla, Etik Kurul oluşturmak üzere İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1. Etik Kurul oluşturmak üzere İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış ön yazı,

2. Oluşturulması planlanan Etik Kurul’un adı ve gerekçesi,

3. İlgili mevzuata göre hazırlanmış Etik Kurul üye listesi,

4. Etik Kurul üyelerine ait ekte yer alan formatta imzalı özgeçmişler,

5. Etik Kurul sekretaryasında görev alan personele ait liste,

6. Etik Kurul sekretaryasında yer alan personele ait ekte yer alan formatta imzalı özgeçmişler,

7. Ek’te yer alan Etik Kurulunun Mekan ve Sekretaryasına Ait Bilgilerin bulunduğu onaylı form.

8. Etik Kurulun bulunduğu yere ait arşiv, dosya kabul alanı, toplantı salonu, sekretarya hizmeti gibi bölümlerin belirtildiği yerleşim planını gösteren kroki/plan.

Etik Kurul sekretaryasına ait aktif olarak kullanılan/kullanılacak olan geçerli bir e-posta adresinin Etik Kurul Mekan ve Sekretaryasına Ait Bilgiler Formuna işlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Etik Kurul üye listesinin “word” belgesi olarak aşağıda belirtilen formatta (EK 2) hazırlanarak [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Gerekli olan belgeler için tıklayınız