22 Ocak 2016

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                     1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                     1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                            1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gündür.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

P-GLİKOPROTEİN MODÜLATÖRLERİNİN DOKULARA İLAÇ GEÇİŞİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

POLİMER, REÇİNELER VE FEN EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

1

FİZİK VE RADYASYON EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

ENSTRÜMAN EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU BECERİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

ETKİLEŞİMLİ VİDEO KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA ETKİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

GENEL FİZİK ANABİLİM DALI

DOÇENT

1

1

YOĞUNLUK FONKSİYON TEORİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

PROTEİNLERİN TİOL OKSİDASYONU KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

GENEL SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

BEDEN SOSYOLOJİSİ VE NÜFUS POLİTİKALARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI OLMAK.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

CEZA VE CEZA USULÜ HUKUKU ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

3

İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

İLGİLİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

4

KIRSAL ALANDA SOSYAL SERMAYENİN OLUŞUMU ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK.

İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

DEMOKRASİ VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

KELAM ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

KUZEY AFRİKA’DA EŞ’ARİLİK ÜZERİNE ÇALIŞMIŞ OLMAK

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ENERJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

5

ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK; ENERJİ VEYA ENERJİ SİSTEMLERİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

4

ÜNİVERSİTELERİN MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLMAK; KOMPOZİT KAPLAMALAR KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

4

DİYABETİKLER İÇİN ALTERNATİF SÜT ÜRÜNLERİ VE COĞRAFİ İŞARETLEME KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

 

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

DEĞİŞİK YOLLARDAN UYGULANAN FARKLI ANESTEZİKLERİN ANESTEZİ BAŞLAMA SÜRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ÇALIŞMIŞ OLMAK.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

OKSİPİTAL CERRAHİ TEKNİKLER KONUSUNDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ OLMAK.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

EPİTELYAL OVER KANSERİ ÜZERİNDE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

ÇOCUKLARDA KALÇA ÇEVRESİ OSTEOTOMİSİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

ADLİ TIP ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

POST-MORTEM İNTERVAL KONUSUNDA BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

SOLUNUM YOĞUN BAKIM EĞİTİMİ ALMIŞ OLMAK.

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MR, BT KONUSUNDA YURTDIŞI DENEYİM SAHİBİ OLMAK.

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

YARDIMCI DOÇENT

1

4

KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLMAK

 

KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU VEYA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULUNDAN MEZUN OLUP, DOKTORASINI YAPMIŞ OLMAK VEYA İŞLETME, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLUP YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORASINI TURİZM, İŞLETME, PAZARLAMA VEYA YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANLARINDAN BİRİNDE YAPMIŞ OLMAK.

 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

1

5

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR.

YARDIMCI DOÇENT

1

5

DEPREM FİZİĞİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

MODA TASARIMI PR.

YARDIMCI DOÇENT

1

5

RENKLENDİRME VE BOYAMA KİNETİĞİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

 

TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR.

YARDIMCI DOÇENT

1

3

“OTEL İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM YAKLAŞIMLARI” ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PR.

YARDIMCI DOÇENT

1

5

“DESTİNASYON KALİTE UNSURLARININ ANALİZİ” ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

 

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI

K. UNVANI

ADEDİ

DERECE

AÇIKLAMA

ORGANİK TARIM PR.

DOÇENT

1

1

BİYOLOJİ ALANINDA DOÇENTLİK UNVANINA SAHİP OLMAK.

11769/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png