9 Ocak 2015

“Erkek kadın doğumcular iş bulmakta zorlanıyor”

ile admin

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından 15-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “12. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi”, Antalya’nın Kemer ilçesinde Rixos Sungate Hotel’de devam ediyor. Kongreye 400 yerli, 20 yabancı bilim insanı katılırken, kongrede dernek faaliyetleri ve devlet sağlık politikaları değerlendirme araştırması da açıklandı.

Çoğunluğu 50 yaş altı tüm illerden 755 hekim arasında yapılan anket çalışmasına göre, erkek kadın doğumcular iş bulmakta zorlanırken, doktorların büyük çoğunluğunun kendilerini mesleklerini yaparken güven içinde hissetmedikleri ve çocuklarına doktorluk mesleğini tavsiye etmedikleri ortaya çıktı.

TJOD Genel Sekreteri Prof.Dr. Adeş Karateke tarafından açıklanan ve devlet hastaneleri, özel hastaneler, özel muayenehaneler, üniversite hastaneleri ve klinik doktorlarını kapsayan anket çalışmasına göre, TJOD faaliyetlerinin yüzde 80 oranında takip edildiği ortaya çıktı. En çok takip eden bölgeler ise Marmara ve Ege olarak açıklandı.

Mesleğin toplum içindeki saygınlığına ilişkin olarak 755 hekimden yüzde 83’lük bölümü eskiye göre çok ciddi bir azalma olduğunu belirtirken, bu düşünceye sahip olanların büyük bölümünün devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan doktorlar olduğu bildirildi. Çocuğuna mesleği tavsiye etme oranında ise yüzde 68’lik bir oran kendi çocuğuna kesinlikle doktorluğu tavsiye etmezken, “Tavsiye ederim” diyenlerin oranı ise yüzde 6’larda kaldı.

Devletin sağlık politikasının mesleki gelişim ve uygulamalar açısından ne derece başarılı bulunduğunu araştıran ankette yüzde 65’lik bir oran hiç başarılı bulmazken, başarılı bulanların oranı ise yüzde 0,6 oldu.

Sağlık politikasının başarılı bulunmamasının sebepleri ise doktorların kötü çalışma koşulları ve haklarının korunmaması, mesleki saygınlığın azaltılması, doktorlar aleyhindeki politikalar, mesleki gelişime yatırım yapılmaması, doktor ve hasta arasındaki ilişkiye zarar vermesi, doktorların güvenliğinin yetersizliği olarak sıralandı.

“Hastaların doktora karşı geliştirebileceği olumsuz tutum ve davranışlara karşı kendini hukuksal çerçevede yeterince güvende hissediyor mu?” sorusuna ise doktorların yüzde 55,9’u, “Tamamen yetersiz” cevabını verirken, sadece yüzde 1,2’si, “Tamamen yeterli” dedi.
Ankete göre Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksek olmasının en önemli nedenleri ise; “medikal problemler yüzde 67, aile isteği yüzde 40, toplum baskısı yüzde 17, hekimlerin yönlendirilmesi yüzde 5, özel hastaneler yüzde 5, sağlık politikası yüzde 5, yardımcı personel yetersizliği yüzde 4, doğum sonrası komplikasyonlar yüzde 3” olarak ortaya çıktı.

Erkek kadın doğum hekimlerinin özel sağlık kurumlarında iş bulması konusunda doktorların yüzde 67’si sıkıntı olduğunu düşünürken, iş bulamama sebepleri ise, “yüzde 43 toplum baskısı, yüzde 20 hasta talebi, yüzde 17 özel kurum yöneticilerinin tercihi, yüzde 13 hükümet politikası, yüzde 11 dinsel sebepler” olarak sıralandı.