10 Aralık 2014

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarına Önemli Duyuru 24.02.2011

ile admin

Cubicin enjeksiyonluk çözelti için toz içeren Flakon ile tedavi sırasında gözlenen eozinofilik pnömoni hakkında sağlık mesleği mensuplarına yapılan bilgilendirme yapılmıştır.

 

Ekteki dosya