10 Aralık 2014

Emekli Sandığı’ndan (Duyuru)

ile admin

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.04.2007 tarih ve 2007/27 sayılı Genelge ile ödeme belgeleri ekinde “borcu yoktur” yazısının aranması gerektiği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 18.04.2007 tarih ve 2007/27 sayılı Genelge ile ödeme belgeleri ekinde “borcu yoktur” yazısının aranması gerektiği bildirilmiştir.

Daha sonra 23.05.2007 tarih ve 2007/27-(Ek-1) Genelge ile kurumlara 18.04.2007 tarihinden önce teslim edilen faturalarda “borcu yoktur” yazısının aranmaması gerektiği bildirilmiştir.Kurumumuza 18.04.2007 tarihinden sonra gönderilen faturalar ekinde, SSK ve Bağ-Kur’dan alınmış “borcu yoktur” yazısı olmayan faturalara ödeme işlemi yapılmayacaktır.Bu nedenle özel sağlık kurum ve kuruluşlarının SSK ve Bağ-Kur’dan alınmış “borcu yoktur” yazı asıllarının kurumumuza ulaşacak şekilde acilen gönderilmesi (dernekler vasıtasıyla da gönderilebilir) gerekmektedir.Fatura ekinde borcu yoktur yazısı bulunmayan faturalara ödeme işlemi yapılmayacaktır.(Kurum sicilini mutlaka gönderilerinizde belirtiniz.)

Önemle duyurulur.

EMEKLİ SANDIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ

DAİRESİ BAŞKANLIĞI(DEVREDİLEN)

30.07.2007