10 Aralık 2014

Elektronik başvurular hakkında duyuru (İEGM)

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik başvurular hakkında duyuru yayımlanmıştır;

“E-Başvuruların kabulü için kullanılan sistem, yaşanan elektrik kesintisinden kaynaklı yavaşlıktan dolayı etkin kullanılamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi amacıyla yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.

Bu süreçte, firmaların işlerinin aksamaması için ikinci bir duyuruya kadar Genel Müdürlüğümüze acil yapılması gereken başvurular sadece kağıt kopya halinde kabul edilecektir. Ancak, bu dönemde yapılan başvuruların ön yazılarında sistemin açılmasından sonra aynı başvurunun elektronik olarak yapılacağına dair bir taahhütün verilmesi gerekmektedir.

NOT: İşlemlerin hızlı yürütülebilmesi ve ortaya çıkabilecek aksaklıkların önlenebilmesi için sadece aciliyeti olan başvuruların yapılması önem taşımaktadır.”