25 Ocak 2016

Eczanelerdeki Her 4 İlaçtan 1’i Karekodsuz!!!

ile admin

 

Türk Eczacıları Birliği 1 Temmuz’da uygulamaya geçek olan İlaç Takip Sistemi ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi.

16 Mayıs tarihinde İlaç Takip Sistemi uygulamaya konulmuş, bu tarihten itibaren eczaneler tarafından karekodlu ilaçların satışının sisteme bildirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı, ambalajında karekod bulunmayan ürünlerin ise G2D adı verilen geçici karekodların yapıştırılması yöntemiyle satılabilir hale geleceğini belirlemişti. İlaç firmalarının sorumluluğunda olan bu uygulamaya, firmaların yeterince önem vermediği ve verilen sürelerde bu işlemleri tamamlayamadığı bilinmektedir.

Ancak diğer yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Yönetmelik gereğince, 1 Temmuz 2010 Perşembe gününden itibaren, karekodsuz ilaçların satışına izin verilmeyecektir.

Karekodlu ilaçların satışının İlaç Takip Sistemi’ne bildirimi için eczaneler bir bilgisayar işletim programına ihtiyaç duymaktadırlar. İhtiyaç duyulan eczane paket programı, karekod okuyucu gibi donanımların temini konusunda, Birliğimiz, Eczacı Odalarımız ve eczacılarımız üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Ayrıca, Haziran ayı başında yapılan değerlendirmede, firmaların sorumluluğunda olan, karekodsuz ilaçların karekodlu hale getirilmesi için, bu ilaçların tespiti ve bildirim işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Birliğimizin girişimleri ile eczane paket programlarında“Karekodsuz İlaç Bildirim Modülü” oluşturulması sağlanmıştır. Bildirimlerin ecza depoları aracılığıyla ilaç firmalarına iletilmesi böylelikle firmaların da karekodsuz ilaçları G2D (geçici karekod) ile etiketli hale getirmesi için bir sistem kurulmuştur.

HER DÖRT İLAÇTAN BİRİ KAREKODSUZ

Şu ana kadar elde edilen tüm veriler, eczanelerdeki her 4 ilaçtan en az birinin karekodsuz olduğunu göstermektedir. Bu durum, 01.07.2010 tarihinden itibaren satışı mümkün olamayacak olan bu ilaçların, eczaneler tarafından depolar aracılığıyla firmalara iadesini zorunlu kılacaktır. Firmaların, bu ilaçları karekodlu hale getirmesi için de 15 günlük ek süreye ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmektedir.
Her dört ilaçtan en az birinin karekodsuz olması, reçetelerin 4 (dört) kalem ilaç içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, reçetede yer alan en az bir ilacın eczane tarafından verilememesi ve hemen her reçetenin karşılanmasında sorunla karşılaşılması anlamına gelmektedir.

Merkez Heyetimiz bu süreçte, İlaç Takip Sistemi ve karekodsuz ilaçların durumu hakkında, ilgili Bakanlıklar ve Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine düzenli olarak bilgi vermiştir. Eczanelerde bulunan ilaçların iade sürecine girmeden karekodlu hale getirilmesi ve halkımızın ilaç temininde sıkıntı yaşamaması için, 01.07.2010’a kadar tanınan sürenin uzatılması gerektiği açıktır. 16.05.2010 tarihinde başlayan uygulama kapsamında, eczanelerin bu uygulamaya hazır olduğu ancak, karekodsuz ilaçların mevcut hali ile satışı için verilen sürenin yetersiz olduğu, Birliğimiz tarafından yapılan tüm açıklamalarda belirtilmiştir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti, konunun birincil muhatabı haline gelmiş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve özellikle Sayın Bakan Ömer Dinçer ile, gerçek sorunlara gerçek çözümler üretme zemininde bir araya gelmek ve konuyu mütalaa etmek isteğindedir. Bu amaçla Sayın Bakandan randevu talep edilmiş olup, beklenen görüşmenin gerçekleşmesi halinde karekodsuz ilaçlar ile ilgili son veriler Sayın Bakana iletilecektir.

Bu erteleme talebi, firmaların, verilen süre içerisinde karekodsuz ilaçların karekodlu hale getirilmesi sürecini tamamlamamış olmasından kaynaklıdır.

Bizler İTS, sağlık ve ilaç alanını ilgilendiren her türlü konuda, yalnızca eleştiri sunmuyor aynı zamanda halk sağlığını önceleyen çözüm önerilerimizi de iletiyor ve görüşlerimizin takipçisi olmayı bir görev addediyoruz. İTS ve mevcut sorunlar konusunda öneri ve taleplerimizi bugüne kadar ifade ettik. 1 Temmuz tarihinden itibaren oluşacak yeni kaos ortamından, en fazla hastalarımız ve biz eczacılar zarar göreceğiz. Bugüne kadar üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmiş olan biz eczacılar; hastalarımızın ilaca ulaşma özgürlüğünü engelleyecek ve gerçekçi olmayan geçiş sürecinin uzatılmasını talep ediyoruz.