27 Mart 2015

“Eczacıların hakları yeniden ele alınmalı”

ile admin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, “Eczacılar, çok uluslu ilaç tekelleriyle haksız rekabetle yüzyüze kalmışlardır. Eczacı emekçilerin özlük hakları geriye götürülmüştür” dedi.

Akkaya, Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen “Kamu Eczacıları Kongresi”nin açılışında, kamu eczacılarının da diğer kamu çalışanlarının da bilgi ve emeklerinin doğru şekilde değerlendirilmediğini savundu.

Kamu eczacılarının sorunlarının temel nedeninin, 2003’ten beri uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı olduğunu öne süren Akkaya, şöyle devam etti:

Sağlıkta Dönüşüm uygulamaları sonucu sağlık çalışanlarının hakları, ücretleri gerilemiş, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, çalışma süreleri düzensiz hale getirilmiş, taşeronlaşma almış başını gitmiştir. Bu sürecin etki ve sonuçları eczacılara da yansıdı. Eczacılar, çok uluslu ilaç tekelleriyle haksız rekabetle yüzyüze kalmışlardır. Eczacı emekçilerin özlük hakları geriye götürülmüştür.”

Genel seçimlerden CHP’nin iktidar olarak çıkması halinde meclise sendikalarla ilgili reformu getireceklerini bildiren Akkaya, “Kamudaki gerçek sendikacılığın ne olduğunu ve bugün ‘sendikacıyız’ diye ortaya çıkanların durumunu hep beraber göreceksiniz” diye konuştu.

Akkaya, ayrıca CHP iktidarında tüm vatandaşların sağlık hizmetinden eşit ve ihtiyaçları ölçüsünde yararlanacaklarını ve genel bütçede sağlığın payını artıracaklarını belirtti.

“Sağlığın ticarileştirilmesine 1 Temmuz 2015 itibarıyla son vereceğiz” diyen Akkaya, Türk Tabipler Birliğinin aldığı 13 Mart’taki grev kararını desteklediklerini söyledi.

Akkaya, İç Güvenlik Paketi’ne de değinerek, “Bu seçim sistemiyle demokrasinin gelişmesi mümkün değildir. 12 Eylül darbesiyle gelen seçim sistemini değiştirmemek ahlaki değildir. İç Güvenlik Paketi’nin esas bir nedeni var. Yoksa bonzaiymiş, molotofmuş, bunlar zaten Terörle Mücadele Yasası’nda var. İç Güvenlik Paketi’nin tek amacı, ‘hırsız var’ demenin, ‘ayakkabı kutusu’ demenin ceza almasıdır.”

-“Kamuda çalışan eczacıların hakları yeniden ele alınmalı”

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak da kamu eczacılarının sorunlarının çözümünde, meslek örgütlerinin daha fazla içinde olması gerektiğini söyledi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kamuda yaşanan niteliksel farklılaşmanın, serbest ve kamu eczacılarını etkilediğini belirten Çolak, performansa dayalı sistemlerden Kamu İhale Yasası’na kadar çok sayıda yeni gelişmenin gündemlerine girdiğini ifade etti.

Çolak, Sağlık Bakanlığının yapısının değiştiğini, SGK’nın sağlık alanında neredeyse belirleyici olduğunu ifade ederek, bunun kendilerini eskisi kadar güvende hissetmemelerine neden olduğunu öne sürdü.

Nitelikli iş gücü çalışmasının kamuya bir maliyeti olduğunu dile getiren Çolak, TEB olarak kamunun eczacılara yeni ve nitelikli istihdam alanları açması için sürekli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çolak, eczacıların kamuda çalışmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Kamuda çalışan eczacıların fiziki koşullarının yanında özlük haklarının bir bütün olarak yeniden ele alınması gerekiyor” dedi.

Konuşmalar sonrasında kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen firmalara plaket verildi.