27 Mart 2015

Eczacılar yönetmelik maddesindeki değişikliği yargıya taşıdı

ile admin

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca 7 Şubat 2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczane Hakkında Yönetmeliğin kanuna uygun olmayan ve eczacıları mağdur eden, meslekte gerilemeye neden olacak şekilde değişiklik yapılan maddelerine Danıştay’da yürütmeyi durdurma talepli dava açtı. 

Haksız rekabete neden olacak olan Yönetmeliğin 20’nci maddesinde “içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TEİS Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yönetmelik ve kanunda düzeltilmesi ve eklenmesi gereken birçok eksiklik olduğunu belirterek, bu düzenleme ile ilgili “Adeta kişiye özel, adrese teslim bir değişiklik yapılmıştır” dedi. 

Saydan, bu değişikliğin eczacıları şaşırttığını belirterek açıklamasına şöyle devam etti: 

“12 Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20’nci maddesinin sekizinci fıkrası, ‘(8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz. Ancak, içinde eczane bulunan binalarda mevcut eczane veya eczanelerin en az beş yıl süreyle faaliyette bulunması kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşu açılmasına izin verilebilir. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.’ şekilde değiştirilmiştir.

Mesleğimiz deontolojik kuralları olan bir meslektir. Sağlık Bakanlığı’nın içinde “eczane” bulunan binalara sağlık kuruluşu açılabilir onayı vermiş olması mesleğimizin saygınlığı açısından son derece sakıncalı bir durumdur. Öncelikle haksız rekabet nedeni ile bir çok mesleki sorun yaşanacak, sonrasında da etik ve deontolojik bozulmanın getirdiği kamu ve halk sağlığı zararları ortaya çıkacaktır. 

Bu yasal düzenlemede ilginç olan konulardan biri de, 5 yılın nasıl bulunduğudur. Niye 3 veya 10 değil de 5 yıl? Böyle bir rakamın hangi kriterler göz önünde bulundurularak tespit edildiğini de açıkçası öğrenmek istiyoruz; bu şekilde olması için eczacı kamuoyundan nasıl bir talep geldi?

En az 5 yıl süre ile faaliyette bulunması şartının getirilmesi söz konusu düzenlemenin keyfi bir tutumla yapıldığı ve kamu yararının gözetilmediğini göstermektedir. Çünkü serbest eczanenin bulunduğu bir binada sağlık kuruluşu açılmasının haksız rekabet yaratacağı ortadadır.  

Tüm bu sebeplerle; hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine aykırılık taşıyan, serbest eczacılarınsa ekonomik faaliyetlerini kısıtlayarak, ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğmasına sebep olan, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle yargı yoluna gidilmiştir.

Sendika olarak; ileride mesleğimizin, halkımızın ve Kamu kaynaklarının zarar göreceği durumlara engel olmak için bu tip  düzenlemelerde , yasal mevzuatın genelliği ilkesinden ayrılınmaması gerektiğini yetkililerin ve ilgililerin dikkatine sunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.